Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button oonsa maan aang ngaalan neemo? Unsa man aang ngalan nimo?
Play Button What is your family name? Play Button oonsa maan aang eemong apilyeedo? Unsa man aang imong apelyido?
Play Button What is your nationality? Play Button oonsa maan aang nashyonaleedaad neemo? Unsa man aang nasyonalidad nimo?
Play Button What country were you born in? Play Button oonsaang naasyon kaa naataawo? Unsaang nasyon ka natawo?
Play Button How old are you? Play Button peelaa naa aang eemong eedaad? Pila na aang imong idad?
Play Button Do you have an identity card? Play Button anaa-aa kaa baay teemaa-ilhaan nga? Anaa ka bay timailhan nga?
Play Button Show me your identification. Play Button eepaakeetaa aang eemong teemaa-ilhaan naako Ipakita aang imong timailhan nako
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button naa-aa kaa baay leehok saa tambaal? Naa ka bay lihok sa tambal?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button oonsa maan aang ngaalaan saa taambaal nga maakahaataag oog leehok neemo? Unsa man aang ngalan sa tambal nga makahatag ug lihok nimo?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button anaa-aa kaa baay daaleepoongaa saa manga taambaal? Anaa ka bay dalipunga sa mga tambal?
Play Button What is your religion? Play Button oonsa maan aang eemong Reliheeyon? Unsa man aang imong relihiyon?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button tig-tabaako kaa baa? Tig-tabako ka ba?
Play Button How many packs per day do you smoke? Play Button peelaa maan kaa paaketee aang eemong maaseegaaRilyoo kaada aadlaw? Pila man ka pakete aang imong masigarilyo kada adlaw?
Play Button Are you married? Play Button meenyo kaa baa? Minyo ka ba?
Play Button Do you have any children? Play Button aadoona kaa naa baay manga anaak? Aduna ka na bay mga anak?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page