Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button naasaamad kaa Nasamad ka
Play Button You are ill. Play Button anaa-aa kaay saakit Anaa kay sakit
Play Button Lie still. Play Button higda laang peRo aayaw leehok Higda laang pero ayaw lihok
Play Button We will take care of you. Play Button tabaangaan kaa naamo Tabaangan ka namo
Play Button Let us help you. Play Button pataabaang laang naamo Patabaang laang namo
Play Button We must examine you carefully. Play Button keenahaanglan nga heenaay-heenaay kaa naamong taan-aawon Kinahaanglan nga hinay-hinay ka namong tan-awon
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button sowayaan naamo naa deelee kaa masaakeetaan oog saamot Suwayan namo na dili ka masakitan ug samot
Play Button Do exactly what we ask. Play Button soonod laang saa aamong geepaangaayo Sunod laang sa among gipaangayo
Play Button Keep your head very still. Play Button aayaw leehookaa aang eemong oolo Ayaw lihuka aang imong ulo
Play Button Keep very still. Play Button aayaw paag leehook Ayaw pag lihuk
Play Button This will help protect you. Play Button kinee maakapaanaaleepod neemo Kini makapanalipod nimo
Play Button Can you breathe? Play Button maakaginhaawaa kaa baa? Makaginhawa ka ba?
Play Button Say your name out loud. Play Button koosgaa oog sooltee aang eemong ngaalan Kusga ug sulti aang imong ngalan
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button naa-aa kaa baay saakit saa beesan aasaa? Naa ka bay sakit sa bisan asa?
Play Button Show me where. Play Button eepaakeeta neemo kung aasaa Ipakita nimo kung asa
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button eepaakeeta neemo kung aasaa maan aang gRaabing saakit Ipakita nimo kung asa man aang grabeng sakit
Play Button Does this hurt? Play Button saakit baa kinee? Sakit ba kini?
Play Button Move all of your fingers. Play Button eeleehook neemo aang taanaan neemong toodlo Ilihok nimo aang tanan nimong tudlo
Play Button Move all of your toes. Play Button eeleehook neemo aang taanaan neemong toodlo saa tee-el Ilihok nimo aang tanan nimong tudlo sa tiil
Play Button Open your eyes. Play Button eebookaa aang eemong manga maataa Ibuka aang imong mga mata
Play Button Push against me. Play Button eetoolod paadoolong naako Itulod padulong nako
Play Button You will feel better soon. Play Button makaabaatee kaa oog ma-aayong paameenaw oonya Makabati ka ug maayong paminaw unya
Play Button You must stay here. Play Button kinahaanglaan naa dinhey kaa laang Kinahaanglan na dinhi ka laang
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page