Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button nasaamaad kaa Nasamad ka
Play Button We are all working to help you. Play Button kaaming tanaan naagaatRabaho aaRon kaataabaangan kaa Kaming tanan nagatrabaho aron katabaangan ka
Play Button Help us take care of you. Play Button taabaangee kaamee saa pag-aamping kaaneemo Tabaangi kami sa pag-amping kanimo
Play Button We have to remove your clothes. Play Button kinahaanglaan taangtaangon aang eemong saaneena Kinahaanglan taangtaangon aang imong sanina
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button naa-aa kaa baay daaleepungaa saa manga tambaal? Naa ka bay dalipunga sa mga tambal?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button hingkaa-on kaa baa soolod saa oonom kaa oRaas? Hingkaon ka ba sulod sa unom ka oras?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button keening samaad geekaan baa saa meenahaan? Kining samad gikan ba sa minahan?
Play Button Were you shot? Play Button napooseelan kaa baa? Napusilan ka ba?
Play Button Is this from a knife? Play Button kinee baa geekaan saa kotsilyo? Kini ba gikan sa kutsilyo?
Play Button Is this from a rock? Play Button kinee baa geekaan saa baato? Kini ba gikan sa bato?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button geekaan baa kinee saa sakyaanaan nga naa-aakseedentey? Gikan ba kini sa sakyanan nga naaksidente?
Play Button Did a person do this to you? Play Button taawo baa aang naag-heemo aanee? Tawo ba aang naghimo ani?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button naleepong kaa baa paag-kaahooman saa paang-heetaabo? Nalipong ka ba pagkahuman sa paanghitabo?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button nawaad-aan kaa baa oog doo-go, saamaa aanee kadaag-hanaa? Nawad-an ka ba ug dugo, sama ani kadaghana?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button eetoodlo saa tanaang paRtey saa eemong lawaas nga nag-saakit Itudlo sa tanaang parte sa imong lawas nga nagsakit
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button saakit baa kon aakung heemoo-on kinee? Sakit ba kon akong himuon kini?
Play Button Move this like this. Play Button eeleehok neemo, paaReeha aanee Ilihok nimo, pareha ani
Play Button Turn over this way. Play Button tooyok, aanhing pa-aageeha Tuyok, anhing paagiha
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button nakaasimhoot kaa baa oog aaso o laabeehaang eenit nga haangin? Nakasimhot ka ba ug aso o labihaang init nga haangin?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button saakit baa aang eemong manga baaga? Sakit ba aang imong mga baga?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button gaaleesod kaa baa saa paag-ginhaawaa? Galisod ka ba sa pagginhawa?
Play Button This will help avoid infection. Play Button kinee makataabaang neemo paaRa deelee ma-eenpektaR Kini makatabaang nimo para dili ma-inpektar
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page