Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not eat or drink until the surgery. Play Button aayaw paagkaa-on og eenom haangtood saa opeRaasyon Ayaw pagkaon og inom haangtud sa operasyon
Play Button Do not eat or drink anything after midnight tonight. Play Button aayaw kaa-on oog eenom beesan oonsaa paag-kaahoomaan saa tong-nga saa gaabee-ee Ayaw kaon ug inom bisan unsa pagkahuman sa tungga sa gabii
Play Button Take this medicine. Play Button tomaRaa keening mediseena Tumara kining medisina
Play Button You must remain in bed. Play Button kinahaanglaan nga aanee-aa kaa laang saa kaatRey Kinahaanglan nga ania ka laang sa katre
Play Button Do not move at all. Play Button aayaw leehok beesaan og makaahee-oonsa Ayaw lihok bisan og makahiunsa
Play Button You must stay in this room. Play Button kinahaanglaan eekaw magpoo-yo dinhey saa kuwaRto Kinahaanglan ikaw magpuyo dinhi sa kwarto
Play Button You must not smoke. Play Button kinahaanglaan deelee kaa maaneegaRilyo Kinahaanglan dili ka manigarilyo
Play Button We have to cut your hair off here. Play Button kinahaanglaan nga aamong putlon aang eemong buhok dinhey Kinahaanglan nga among putlon aang imong buhok dinhi
Play Button You may get up to go to the toilet. Play Button eekaw maakaatindog kon mo-aad-to saa kaasilyaas Ikaw makatindog kon moadto sa kasilyas
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page