Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I do not wish to give an interview. Play Button waalaa aakoy tingoohaa nga mohaataag og paakig-hisgut Wala ako'y tinguha nga mohatag og pakighisgot
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button waalaa siyaay tingoohaa saa pag-haataag og paakig-hisgut Wala siya'y tinguha sa paghatag og pakighisgot
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button waalaa siyaay tingoohaa saa pag-haataag og paakig-hisgut Wala siya'y tinguha sa paghatag og pakighisgot
Play Button I am not qualified to answer that question. Play Button aako deeli saaRang saa pagtoobaag nee-aanaang pangootaanaa Ako dili sarang sa pagtubag nianang pangutana
Play Button She is not qualified to answer that question. Play Button siyaa deeli saaRang saa pagtoobaag nee-aanaang pangootaanaa Siya dili sarang sa pagtubag nianang pangutana
Play Button He is not qualified to answer that question. Play Button siyaa deeli saaRang saa pagtoobaag nee-aanaang pangootaanaa Siya dili sarang sa pagtubag nianang pangutana
Play Button He does not want to answer that question. Play Button siyaa deeli goosto saa pagtoobaag nee-aanaang pangootaanaa Siya dili gusto sa pagtubag nianang pangutana
Play Button She does not want to answer that question. Play Button siyaa deeli goosto saa pagtoobaag nee-aanaang pangootaanaa Siya dili gusto sa pagtubag nianang pangutana
Play Button I will not answer this question. Play Button deeli ko toobaagon keening pangootaanaa Dili ko tubagon kining pangutana
Play Button I have no answer at this time. Play Button waalaa aakoy toobaag saa pag-kaakaaRon Wala ako'y tubag sa pagkakaron
Play Button I would like to stop this interview. Play Button goosto naako nga eehoonong aang paakig-hisgut Gusto nako nga ihunong ang pakighisgot
Play Button She would like to stop this interview. Play Button goosto neeyaa nga eehoonong aang paakig-hisgut Gusto niya nga ihunong ang pakighisgot
Play Button He would like to stop this interview. Play Button goosto neeyaa nga eehoonong aang paakig-hisgut Gusto niya nga ihunong ang pakighisgot
Play Button No comment Play Button waalaa akoy eekaasultee Wala ako'y ikasulti
Play Button Can you please ask the question in simpler language? Play Button paaleehug eepangootaanaa saa saayon nga peenoolungaan? Palihug ipangutana sa sayon nga pinulongan?
Play Button This interview is over. Play Button keening paakig-hisgut naahoomaan naa Kining pakighisgot nahoman na
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page