Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button kee masoole taRmeeme saRakhaa as? که مسول ترمیم سرک ها است؟
Play Button Do you have a map of this area? Play Button aayaa naqsha in mantaqa Raa daReed? آیا نقشه این منطقه را دارید؟
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button maa daRinja daR omooRe saRaksaazee kumak meekuneem ما درینجا در امور سرکسازی کمک میکنیم.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button aayaa meetawaaneed naqshay Raahaaye in mantaqa Raa daR dasteRas maa qaRaaR daheed? آیا میتوانید نقشه راه های این منطقه را در دسترس ما قراردهید؟
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button shumaa az maasheenhaaye saRaksaazee kudaam yak Raa daReed? شما ازماشینهای سرکسازی کدام یکی را دارید؟
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button kudaam masheene taRmeem saRak daReed? کدام ماشین ترمیم سرک دارید؟
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button maa baayad jaahaa-ey Raa baRaaye tahweel geeRee mawaad daR injaa ta'een namaa-eem. ما باید جاهای را برای تحویلگیری مواد در اینجا تعیین نماییم.
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button daR in mantaqa Khate Rayl ast? درین منطقه خط ریل است؟
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button daR in mantaqa wasaayele tRaanspoRtee daaReed? درین منطقه وسایل ترانسپورتی دارید؟
Play Button Are there any airports nearby? Play Button aayaa daR in nazdeekeehaa kudaam maydaane hawaa-ey wojood daaRa? آیا در این نزدیکی ها کدام میدان هوایی وجود دارد؟
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button aayaa daR in nazdeekeehaa kodaam maydaane nashest baRaaye tayaaRehaaye KhoRd wojood daaRa? آیا در این نزدیکی ها کدام میدان نشست برای طیاره های خورد وجود دارد؟
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button aayaa daR in mantaqa kodaam paayp laayn wojood daRa? آیا در این منطقه کدام پایپ لاین وجود داره؟
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button aayaa haR do taRafe paayp laayn daR in mantaqa ehaata shuda as? آیا هردو طرف پایپ لاین در این منطقه احاطه شده اس؟
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button aayaa daR in mantaqa beeRo baaRe teRaafeek zeeyaad as? آیا دراین منطقه بیرو و بار ترافیک زیاد اس؟
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button aayaa saRwees-haaye laynee yaa Reyl baRaaye safaR be jaahaaye deegaR wojood daRa? آیا سرویس های لینی یا ریل برای سفر به جاهای دیگر وجود داره؟
Play Button Are there taxis? Play Button aayaa taxee as? آیا تکسی اس؟
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button aayaa daR zemestaan daR in saRakhaa baRf zeeyaad meebaaRa? آیا در زمستان در این سرکها برف زیاد می باره؟
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button che te'daad maRdom daR in mantaqa motaR daRa? چه تعداد مردم در این منطقه موتر داره؟
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button aayaa daR in nazdeekeehaa shiRkat haaye motoRhaaye baaRbaRee wojood daaRa? آیا درین نزدیکی ها شرکت های موتورهای باربری وجود داره؟
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button aayaa baa maRdome manteqay deegaR eRtebaat Raadeeyoey daaRee? آیا با مردم دیگر ارتباط رادیویی داریی؟
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button aayaa az in saRakhaa daR zemestaan estefaada shuda meetwaana? آیا از این سرکها در زمستان استفاده شده میتوانه؟
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page