Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button akwey mai? Akwai mai?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button dah mey akah haDah man / ko aka gar-wa-yah shee? Da me aka haɗa man / Ko aka garwaya shi?
Play Button What is the cost? Play Button nawa-h ney? Nawa ne?
Play Button We need ___ kilos. Play Button moonah booka-tar keelo-h ___ Muna bukatar kilo ___
Play Button How much do we owe you? Play Button nawa-h kakey ben-moo? Nawa kake binmu?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button koona-h da ra-moon mai? Kuna da ramun mai?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button akwey ma-ay-katan kashey go-ba-rah lo-kachin-da akey sa-key shan mai? Akwai ma'aikatan kashe gobara lokacinda ake sake shan mai?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button mee ney ney yawan man da moto-chin-ka key Dawka? Mine ne yawan man da motocinka ke ɗauka?
Play Button We need refueling. Play Button moona booKa-tar Ka-rah shan mai Muna bukatar ƙara shan mai
Play Button Where will we be refueling? Play Button a eena-h zamoo Kara-h shan mai? A ina zamu ƙara shan mai?
Play Button When can we be refueled? Play Button yaw-shey za-ah eeya Kara-h mana mai? Yaushe za'a iya ƙara mana mai?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page