Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button TSanah-nen yanah-yen bay kay yawan dah da ya kama-ta-h ba Tsananin yanayin bai kai yawan da ya kamata ba
Play Button Cloud cover. Play Button ya-nar geera-gee-zai Yanar giragizai
Play Button Upper edge at ___. Play Button Key-re-reeyar sama tana-h ___ Ƙeririyar sama tana ___
Play Button Lower edge at ___. Play Button Key-re-reeyar Kasah tana-h ___ Ƙereriyar Kasa tana ___
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button see-len meeta ___ ney Silin mita ___ ne
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button neesan da akey eeya hanga-h keelomeeta-h ___ ney Nisan da ake iya hanga kilomita ___ ne
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button ago-gon yanah-yee yana-h noonah chey-wah TSana-nen yana-h kamar mee-lee-ba ___ ney Agogon yanayi yana nuna cewa tsananin yana kamar miliba ___ ne
Play Button Wind shear Play Button chanjen eeska na bah zata-h Changin iska na ba-zata
Play Button Severe conditions Play Button yanah-yee mey TSananee Yanayi mai tsanani
Play Button Wet runway Play Button han-yar jee-ra-gen sama jeK-a-KKiya-h Hanyar jiragen sama jiƙaƙƙiya
Play Button Dry runway Play Button han-yar jee-ra-gen sama boos-s-sheeya-h Hanyar jiragen sama busasshiya
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page