Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button anah anpanee da han-yar jeer-gee ta ___ Ana anfani da hanyar jirgi ta ___
Play Button Wind at ___. Play Button Karpin iskar shee-ney ___ Ƙarfin iskar shine ___
Play Button Altimeter Play Button na-ooran too-doon jeer-gee a sama Na' uran tudun jirgi a sama
Play Button Number ___ to follow. Play Button lam-ba ___ za-a-bee Lamba ___ za'a bi
Play Button Report. Play Button raho-toh Rahoto
Play Button ___ miles Play Button mil ___ mil ___
Play Button ___ kilometers Play Button keelomeeta ___ kilomita ___
Play Button Beacon Play Button haskey Haske
Play Button Final (approach) Play Button dan-no-war Kar-shey (ta saw-ka) Dannowar Karshe (ta sauka)
Play Button Base Play Button sansanee Sansani
Play Button Headwind Play Button iskar da jeer-gee key chin karow da shee Iskar da jirgi ke cin karo da shi
Play Button Tailwind Play Button iskar da ke bin jeer-gee Iskar dake bin jirgi
Play Button Crosswind Play Button iskar dakey boo-goon gey-pen jeer-gee Iskar dake bugun gefen jirgi
Play Button Downwind Play Button sah-shen-n da iska key kaDah-wa Sashen da iska ke kaɗawa
Play Button Upwind Play Button da-gah eenda iska key pee-tow-wa Daga inda iska ke fitowa
Play Button Extended (fully) Play Button Ka-rah-wa (chee-kakeeyah) Ƙarawa (cikakkiya)
Play Button Enter landing pattern. Play Button sheega sheerin sawka Shiga shirin sauka
Play Button Cleared to land. Play Button an yar-dah a sawka An yarda a sauka
Play Button Landing gear down. Play Button an sas-sab-to da geeyar sawka An sassabto da giyar sauka
Play Button Turn on runway lights. Play Button koon-na peeteeloon han-yar jee-ra-gee Kunna fitilun hanyar jirage
Play Button Is your navigation system working? Play Button na-oo-rar noona han-yar ta-kah tana aikee sosay koowah? Na'urar nuna hanya taka tana aiki sosai kuwa?
Play Button I see the airfield. Play Button na hangow pee-lee-n jee-r-gen sama Na hango filin jirgin saman
Play Button I see the runway. Play Button na hangow han-yar saw-kar jee-ra-gen sama Na hango hanyar saukar jirgagen saman
Play Button I've landed. Play Button na saw-ka Na sauka
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button na-oo-rar-ka ta saw-kar jee-ra-gee tana aikee? Na'urarka ta saukar jirage tana aiki?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page