Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Gasoline Play Button man pey-tir Man fetur
Play Button Oil Play Button mae Mai
Play Button Diesel Play Button man dee-zal Man dizal
Play Button Gas (propane) Play Button man gaz na da-hoo-wa Man gas na dahuwa
Play Button Liters Play Button lee-tow-chee Litoci
Play Button Do you have ___? Play Button kanah da ___? Kana da ___?
Play Button Hydraulic fluid Play Button man boorkee Man burki
Play Button Hydraulic system Play Button mae ay-kee dah roowah Mai aiki da ruwa
Play Button We need maintenance support. Play Button moona booka-tar kah-neeka-wa Muna bukatar kanikawa
Play Button We need ___. Play Button moona booka-tar ___ Muna bukatar ___
Play Button 400-cycle Play Button mae jooyah-wa saw 400 (Daree hooDoo) Mai juyawa sau 400
Play Button 3-phase Play Button mae kashee ook-kou Mai kashi ukku
Play Button Alternating current Play Button wootar lantar-kee Wutar lantarki
Play Button 115-volt Play Button woota mae karpin bowltee 115 (Daree da goma shah bee-yar) Wuta mai karfin bolti 115 (Ɗari da goma sha biyar)
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page