Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button eenah takarda-h-ta ta quas-tan? Ina takardata ta kwastan?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button baa-nee da komey na gaba-tar-wa Ba ni da komai na gabatarwa
Play Button These goods are personal. Play Button waDan-nan kaya-h nawa-h ney Waɗanan kaya nawa ne
Play Button Not for sale. Play Button baa-nah sayar-wa baney Ba na sayarwa bane
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button zaka eya tae-maka min cheeka takardoon nan? Zaka iya taimaka min cika takardun nan?
Play Button Is this correct? Play Button wan-nan dae-dey ney? Wannan daidai ne?
Play Button Here is my passport. Play Button gah paspow Dee-na nan Ga pasfo ɗina nan
Play Button Here is my visa. Play Button gah takarda-ta ta beesa Ga takardata ta biza
Play Button I have no Naira. Play Button baa-na da neyra Bana da Naira
Play Button Ad valorem Play Button hara-jin ka-yan da akey sheego-wa daga wajey Harajin kayan da ake shigowa daga waje
Play Button Ammunition Play Button harsa-say Harsasai
Play Button Baggage Play Button ka-yah Kaya
Play Button Bill of lading Play Button takar-doon low-din ka-yah Takardun lodin kaya
Play Button Cargo Play Button ka-yah Kaya
Play Button Customs Play Button quas-tan Kwastan
Play Button Customs declaration Play Button takar-doon quas-tan na bayah-nin kaya-h Takardun kwastan na bayanin kaya
Play Button Customs tax Play Button hara-jin quas-tan Harajin kwastan
Play Button Customs worker Play Button ma-ay-kachin quas-tan Ma'aikacin kwastan
Play Button Damaged Play Button a-bin-da yah la-lah-chey Abinda ya lalace
Play Button Delivery Play Button kae saK-Konee Kai saƙƙoni
Play Button Duty Play Button hara-jee Haraji
Play Button Expenditures Play Button koo-Dah-Den heedee-mah Kuɗaɗen hidima
Play Button Export Play Button ka-yan peetar-wa wajey Kayan fitarwa waje
Play Button False Play Button a-bin-da bah dae-dey ba Abinda ba daidai ba
Play Button Foreign currency Play Button kooDa-Den Kasa-shen wajey Kuɗaɗen ƙasashen waje
Play Button Form (document) Play Button takar-doon chee-kawa Takardun cikawa
Play Button Holding Play Button ree-Key-wa Rikewa
Play Button Import Play Button ka-yan shee-goh-wa cheekin Kasa-h Kayan shigowa cikin ƙasa
Play Button Insurance Play Button inshoo-ra Inshora
Play Button Hausa Play Button hawsa-h Hausa
Play Button Loading Play Button low-din kaya-h Lodin kaya
Play Button Name of goods Play Button soonan kaya-h Sunan kaya
Play Button Narcotics Play Button kaya-h ma-see sah ma-yeh Kaya masu sa maye
Play Button National treasure Play Button ka-yan Kasa-h mae dara-jah Kayan ƙasa mai daraja
Play Button Nomenclature Play Button TSa-reen zah-na soona-yeh Tsarin zana sunaye
Play Button On-Board Play Button a chee-kin jeer-gee A cikin jirgi
Play Button Origin Play Button asaa-lee Asali
Play Button Owner Play Button mae aboo Mai abu
Play Button Packing list Play Button jey-reen soona-yen ka-yan da aka Daw-kwo Jerin sunayen kayan da aka ɗauko
Play Button Passport Play Button paspow Pasfo
Play Button Permission Play Button eez-nee Izni
Play Button Personal use Play Button don anpah-nin kae Don anfanin kai
Play Button Personnel Play Button ma-ay-kata Ma'aikata
Play Button Prohibited Play Button haramt-ta-chey Haramtacce
Play Button Property Play Button ka-ya-h Kaya
Play Button Rate Play Button dara-jah Daraja
Play Button Rate of exchange Play Button dara-jahr kuD-Din chan-jee Darajar kuɗɗin chanji
Play Button Receipt Play Button ra-seetee Rasiti
Play Button Relics Play Button ka-yan ta-ree-hee Kayan tarihi
Play Button Restricted Play Button Kay-yadad-ey Ƙayadadde
Play Button Souvenir Play Button TSara-bah Tsaraba
Play Button Specification Play Button baya-nae Bayanai
Play Button Storage Play Button woorin ajee-yey ka-yah Wurin ajiye kaya
Play Button Tariff Play Button hara-jin chee-neek-ayah Harajin cinikayya
Play Button Tax-free Play Button bah hara-jee Ba haraji
Play Button To answer Play Button ba-da amsa Bada amsa
Play Button To be responsible for Play Button Daw-kar hak-kee Ɗaukar hakkin
Play Button To export Play Button kae ka-yah Kasa-shen wajey Kai kaya ƙasashen waje
Play Button To fill out Play Button cheeka-wa Cikawa
Play Button To present for customs inspection. Play Button bae-wa quas-tan don soo doo-ba Baiwa kwastan don su duba
Play Button Transportation Play Button soo-poo-ree Sufuri
Play Button Unloading Play Button sawkey ka-yah Sauke kaya
Play Button Valuables Play Button kaya-h masoo dara-jah Kaya masu daraja
Play Button Value Play Button dara-jah Daraja
Play Button Visa Play Button takar-dar beesa takardar viza
Play Button Weapons Play Button maka-mae Makamai
Play Button X-ray machine Play Button na-oo-rar Daw-kan ho-ton chee-kin jee-kee Na'urar ɗaukan hoton cikin jiki
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page