Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button ka-shey in-jen Den-ka Kashe injin ɗinka
Play Button Get out of the truck please. Play Button peeto daga chee-ken mo-tar, don al-lah Fito daga cikin motar, don Allah
Play Button Where are you coming from? Play Button daga eena ka peeto? Daga ina ka fito?
Play Button Where are you going to? Play Button ee-nah zaka je? Ina zaka je?
Play Button What are you transporting? Play Button me ka-key Daw-ke da shee? Me kake ɗauke da shi?
Play Button Please unlock the back door. Play Button don al-lah, boo-De Ko-par baya Don Allah, buɗe ƙofar baya
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button moo-na son moo ben-chee-kee ka-yan Muna son mu binciki kayan
Play Button What is this? Play Button mee-ney ney wan-nan? Mine ne wannan?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button a eena ka sah-mo wan-nan harsa-sheyn? A ina ka samo wannan harsashen?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button wan-nan harsa-sheyn na waye ney? Wannan harsashen na waye ne?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button zamoo TSare ka koo-mah moo Kwa-chey mo-tar-ka Zamu tsare ka kuma mu ƙwace motarka
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button za-moo baka mo-tar-ka een ka ga-ya mana ko wa-yey zaka kai-wa wan-nan kah-yan Zamu baka motarka in ka gaya mana ko waye zaka kaiwa wannan kayan
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page