Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button su-nahn Kaw-yen Sunan ƙauyen
Play Button The location of the village Play Button een-da Kaw-yen ya-key Inda ƙauyen yake
Play Button Is there road access for cars? Play Button akwey han-yar shee-ge-wah ta mo-to-chee a woo-reen? Akwai hanyar shigewa ta motoci a wurin?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button akwey han-yar da motar jeep za-tah ee-ya shee-ge-wah? Akwai hanyar da motar gip zata iya shigewa?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button akwey han-yar da man-yahn mo-to-chen Dau-kan kaya zah-su shee-ge? Akwai hanyar da manyan motocin ɗaukan kaya zasu shige?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button ana eeya ben han-yar a lo-ka-chen san-yee? Ana ya bin hanyar a lokacin sanyi?
Play Button What is the number of the current population? Play Button yan-zoo moo-ta-ney nawa ne jee-meel-la a woo-reen? Yanzu mutane nawa ne jimilla a wurin?
Play Button How many children are there? Play Button yarah nawa ney a woo-reen? Yara nawa ne a wurin?
Play Button How many men are there? Play Button ma-zah nawa ney a woo-reen? Maza nawa ne a wurin?
Play Button How many women are there? Play Button ma-tah nawa ney a woo-reen? Mata nawa ne a wurin?
Play Button How many locals are there? Play Button Yan asa-leen woo-reen nawa ney? 'Yan asalin wurin nawa ne?
Play Button How many refugees are there? Play Button Yan goo-doon hee-jee-rah nawa ney? 'Yan gudun hijira nawa ne?
Play Button How many returnees are there? Play Button nawa ney ya-wan ma-soo da-wo-wah? Nawa ne yawan masu dawowa?
Play Button Who is the community leader? Play Button waney ney shoo-ga-ban jama-ar woo-reen? Wane ne shugaban jama'ar wurin?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button wakey da hak-ken raba aben-chee? Wa ke da hakkin raba abinci?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button eena woo-reen ajee-ye kaya yakey a nan? Ina wurin ajiye kaya yake a nan?
Play Button Is there a storage facility? Play Button akwey woo-reen ajee-ye kaya a nan? Akwai wurin ajiye kaya a nan?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button ana an-pah-nee da wan-nan Kaw-yen wa-jen rabon aben-chee, ka-shee na bee-yu? Ana anfani da wannan ƙauyen wajen rabon abinci, kashi na biyu?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button waDan-ney Kaw-yooka ney sooka sah-moon taimako daga wanan Kaw-yen? Waɗanne ƙauyukka ne suke samun taimako daga wannan ƙauyen?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button gee-da-je nawa aka lah-lata a Kaw-yen nan? Gidaje nawa aka lalata a ƙauyen nan?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button gee-da-je nawa ney ba a kam-ma-lah soo ba a Kaw-yen? Gidaje nawa ne ba'a kamalla su ba a ƙauyen nan?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button tun bayan ya-Keen, an sakey lah-lata wa-soo geeney-geeney? Tun bayan yaƙin, an sake lalata wasu gine-gine?
Play Button Is there a school in the village? Play Button akwey mah-kah-ran-tah a Kaw-yen? Akwai makaranta a ƙauyen?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button akwey mah-sal-lachee / cho-chee a Kaw-yen? Akwai masallaci / coci a ƙauyen?
Play Button Is there a bakery? Play Button akwey woo-reen yen boo-ro-dee? Akwai wurin yin burodi?
Play Button Is there a health facility? Play Button akwey ah-see-bee-tee? Akwai assibiti?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button akwey woo-reen sah-moon ah-ben-chee a Kaw-yen? Akwai wurin samun abinci a ƙauyen?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page