Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button eena za-moo ee-ya sa-yen nama? Ina zamu iya sayen nama?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button eena za-moo ee-ya sa-yen ka-yan lam-boo da Ya-yan eetachee? Ina zamu iya sayen kayan lambu da 'yayan itace?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button eena za-moo ee-ya sa-yen boo-rodee da ha-TSee? Ina zamu iya sayen burodi da hatsi?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button eena za-moo ee-ya sa-yen kah-yahn mah-dah-rah? Ina zamu iya sayen kayan madara?
Play Button Where can we purchase water? Play Button eena zam-oo eeya sa-yen roowa? Ina zamu iya sayen ruwa?
Play Button We need to examine the herd. Play Button moo-na so moo doo-ba gahr-gen dab-bo-ben Muna son mu duba gargen dabbobin
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button moo-na son moo doo-baa dab-bo-ben dakey gonar Muna son mu duba dabbobin dake gonar
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button moo-na son moo doo-ba ma-hau-tar don tab-ba-tahr da TSab-tahr-ta Muna son mu duba mahautar don tabattarda tsabtar ta
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button moo-na son dooba geedan booro-deen don tab-ba-tahr da TSab-tahr-sa Muna son duba gidan burodin don tabattarda tsabtarsa
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button moo-na son moo doo-ba woo-reen sahr-ra-pah kah-yahn mah-dah-rahr Muna son mu duba wurin sarrafa kayan madarar
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button moo-na son moo doo-ba woo-reen sar-ra-pah kah-jen Muna son mu duba wurin sarrafa kajin
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button yaw-shey ney lo-ka-chee na Kar-shey da aka yee wah dahb-bo-been nan al-loo-rahn reega-Ka-pen ka-moo-wa da choo-ta? Yaushe ne lokaci na ƙarshe da aka yi wa dabbobin nan alluran rigaƙafin kamuwa da cuta?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button soon-na booka-tar ayee moo-soo lam-bar reega-Kapee? Suna bukatar ayi musu lambar rigaƙafi?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button moo-nah ee-yah sah-mahr-da lam-bar reega-Kapee Muna iya samarda lambar rigaƙafi
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button aben-chen ya la-la-chey, don al-lah kada a chee shee Abincin ya lalace, don Allah kada a ci shi
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button Kwa-ree soon Bah-ta shoo-key-shoo-ken ney? Ƙwari sun ɓata shuke-shuken ne?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button dab-bo-ben soon kah-moo da choo-tahr kas-kah ney? Dabbobin sun kamu da cutar kaska ne?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page