Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button wa key da al-ha-ken gyara han-yo-yee? Wa ke da alhakin gyara hanyoyin?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button kana da tas-wee-rar wan-nan woo-reen? Kana da taswirar wannan wurin?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button za-moo tay-ma-ka wa-jen gee-nah han-yoo-yee a wan-nan woo-reen Zamu taimaka wajen gina hanyyoyi a wannan wurin
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button kana ee-ya sah-mar-da tas-wee-rar da-key noo-na han-yo-yeen yan-keen? Kana iya samarda taswirar dake nuna hanyoyin yankin?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button kana da wa-soo in-joo-na nah yen han-ya? Kana da wasu injuna na yin hanya?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button kana da wa-soo in-joo-na na gyah-ran han-ya? Kana da wasu injuna na gyaran hanya?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button doley ney moo sa-mee woo-reen ajee-ye ka-yan ay-kee a yan-ken Dole ne mu sami wurin ajiye kayan aiki a yankin
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button akwey han-yo-yen jeer-gen Kasa a yan-ken? Akwai hanyoyin jirgin ƙasa a yankin?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button koona da aboo-boo-wan ha-wa a nan? Kuna da abubuwan hawa a nan?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button akwey wa-soo pee-layen jeer-agen sa-ma a koo-sa da een-da moo-key? Akwai wasu filayen jiragen sama a kusa da inda muke?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button akwey wa-soo pee-laye da Kana-nan jeer-age sa-ma za-soo ee-ya saw-ka a koo-sa? Akwai wasu filaye da ƙananan jirage zasu iya sauka a kusa?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button akwey wa-soo boo-ta-ye a woo-reen? Akwai wasu butaye a wurin?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button an yee wa boo-too-toon shin-gan karee-ya? An yi wa bututun shingen kariya?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button akwey zeer-ga zeer-gar aboo-boo-wan ha-wah da ya-wa a nan? Akwai zirga-zirgar abubuwan hawa da yawa a nan?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button akwey mo-to-chen sapa ko jeer-agen Kasa da za-a ee-ya ampa-nee da soo wa-jen tapee-ye-tapee-ye zoo-wa wa-soo woo-raree? Akwai motocin safa ko jiragen ƙasa da za'a iya anfani da su wajen tafiye-tafiye zuwa wasu wurare?
Play Button Are there taxis? Play Button akwey mo-to-chen taksee? Akwai motocin taksi?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button doo-sar Kan-Kara ta kan roo-pey han-yo-yen nan a lo-ka-chen san-yee? Dusar ƙanƙara ta kan rufe hanyoyin nan a lokacin sanyi?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button moo-ta-ne na-wa ke da mo-to-chee a yan-ken nan? Mutane nawa ke da motoci a yankin nan?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button akwey kam-poon-nan mo-to-chen haya nan Daw-kan kaya a koo-sa? Akwai kamfunnan motocin haya na ɗaukan kaya a kusa?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button kana da han-yar reydee-yo ta yeen ma-ga-na da moo-ta-nen d-akey a wa-soo woo-raree? Kana da hanyar rediyo ta yin magana da mutanen dake a wasu wurare?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button zaka eeya am-pa-nee da wa-Dan-an han-yo-yeen a lo-ka-chen san-yee? Zaka iya anfani da waɗanan hanyoyin a lokacin sanyi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page