Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button ko zaka noo-na men ka-tinka na shey-dah? Ko zaka nuna min katinka na sheda?
Play Button Where do you live? Play Button a eena kakey zaw-ney? A ina kake zaune?
Play Button Where is the farm located? Play Button a eena gonar takey? A ina gonar take?
Play Button What was produced on the farm? Play Button me akey no-ma-wa a gonar? Me ake nomawa a gonar?
Play Button Who confiscated the land? Play Button wa ya Kwah-chey pey-gen? Wa ya ƙwace fegin?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button yan-zoo wa yakey zawney a gonar taka? Yanzu wa yake zaune a gonar taka?
Play Button Have you talked with them? Play Button kayee ma-gana da-soo? Kayi magana da su?
Play Button Do you have documentation? Play Button kana da wa-soo ta-kar-doon shey-dah? Kana da wasu takardun sheda?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button kana jen aben na da ha-TSa-ree? Kana jin abin na da hatsari?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button zan toon-too-Bee hoo-koo-mo-men da aben ya shapah don soo ben-chee-ke lama-ren Zan tuntuɓi hukumomin da abin ya shafa don su binciki lamarin
Play Button Please know we will assist you. Play Button moona son ka san chewa za-moo tai-maka maka Muna son ka san cewa zamu taimaka maka
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button doley ka Kya-le hu-koo-mo-mee soo gooda-nar-da ben-chee-ken-soo Dole ka ƙyale hukumomi su gudanarda bincikensu
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button doley kajee san-sa-nee kayee ma-gana da mai ta-pen-ta Dole kaje sansani, kayi magana da mai tafinta
Play Button The name of the owner Play Button soo-nan mai aben Sunan mai abin
Play Button The name of the property Play Button soo-nan doo-kee-yar Sunanan dukiyar
Play Button Location of the property Play Button woo-reen da doo-kee-yar takey Wurin da dukiyar take
Play Button Present use of the property Play Button yad-da akey an-pah-nee da doo-kee-yar a yan-zoo Yadda ake anfani da dukiyar a yanzu
Play Button What is the condition of the property? Play Button waney ha-lee doo-kee-yar takey chee-kee a yan-zoo? Wane hali dukiyar take ciki a yanzu?
Play Button Who has the title? Play Button wa yakey ree-Key da ta-kar-dar mal-la-kar woo-reen? Wa yake riƙe da takardar mallakar wurin?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page