Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button kanah jen chee-yow ney? Kana jin ciyo ne?
Play Button Where are you having pain? Play Button a eena kakey jen chee-yon? A ina kake jin ciyon?
Play Button Is the pain here? Play Button a nan ka-key jen chee-yon? A nan kake jin ciyon?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button akwey aben-da zay sa chee-yon ya ragey maka? Akwai abinda zai sa ciyon ya rage maka?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button akwey aben-da key sa chee-yon ya Kah-roo? Akwai abinda ke sa ciyon ya ƙaru?
Play Button Did the pain start today? Play Button a yau ka pah-ra jen chee-yon ney? A yau ka fara jin ciyon ne?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button yanzoo kwa-nah nawah key nan toon-da ka para jen chee-yon? Yanzu kwana nawa ke nan tunda ka fara jin ciyon?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button mee ney ney mee-zah-neen chee-yon, een aben ka aw-na shee ney daga Daya zoowa gwo-ma Mine ne mizanin ciyo, in abin ka auna shi ne daga ɗaya zuwa goma
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button gwo-ma shee-ney chee-yo ma-pee moo-nee, Daya koo-ma ba chey-yo ko kaDan Goma shine ciyo mafi muni, ɗaya kuma ba ciyo ko kaɗan
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button noo-na man yawan ya-TSoo Nuna man yawan yatsu
Play Button What is the main problem? Play Button mee ney ney ba-bar maTSalar? Mine ne babbar matsalar?
Play Button How long have you had the pain? Play Button toon yaw-shey ka-key jen chee-yon? Tun yaushe kake jin ciyon?
Play Button Show me where the pain started. Play Button noo-na men eenda ka para jen chee-yon Nuna min inda ka fara jin ciyon
Play Button Does the pain go to the back? Play Button chee-yon yana kay-wa har ba-ya? Ciyon yana kaiwa har baya?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button chee-yon yana kay ga goh-lah-ye? Ciyon yana kai ga golaye?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button chee-yon yah kay ga Kwan-Kwaso? Ciyon ya kai ga ƙwanƙwaso?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button zwo-geen may za-pee ney ay-noon? Zogin mai zafi ne ainun?
Play Button Is this a dull pain? Play Button chee-yon na zoo-goom ney? Ciyon na zugum ne?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button chee-yon na Daw-rey-war jee-kee ney? Ciyon na ɗaurewar jiki ne?
Play Button Is this a constant pain? Play Button za-pen chee-yon bah may chan-jah-wa baney? Zafin ciyon ba mai chanjawa bane?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button wan-nan chee-yow ney dakey zoowa yanah dah-wo-wa? Wannan ciyo ne dake zuwa yana dawowa?
Play Button Is this a mild pain? Play Button chee-yon may saw-kee ney? Ciyon mai sauki ne?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button chee-yon maTSa-kay-chee ney? Ciyon matsakaici ne?
Play Button Is this a severe pain? Play Button chee-yon may ra-Da-Dee ney? Ciyon mai raɗaɗi ne?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button wan-nan shee-ney chee-yow ma-pee ra-DaDee da ka taBa jee a dook ra-yoo-warka? Wannan shine ciyo mafi raɗaɗi da ka taɓa ji a duk rayuwarka?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button akwey wanee abenda key saw-wa-Ka za-pen chee-yon? Akwai wani abinda ke sawwaƙa zafin ciyon?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button akwey wanee abenda key moo-nanta chee-yon? Akwai wani abinda ke munanta ciyon?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button kah taBa zoowa woo-reen lee-kee-ta ko wanee kan wan-nan? Ka taɓa zuwa wurin likita ko wani kan wannan?
Play Button What medicines are you taking? Play Button waDan-ney eereen mah-goon-goon-na kakey an-pah-nee da soo? Waɗanne irin magungunna kake anfani da su?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button kanah sa-moon zaz-za-Bee? Kana samun zazzaɓi?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button kanah jen san-yee a jee-ken-ka? Kana jin sanyi a jikinka?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button kanah jen ta-shen zoo-chee-yah? Kana jin tashin zuciya?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button kanah jen amay a yanzoo? Kana jin amai a yanzu?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button kanah pah-ma da zah-wo? Kana fama da zawo?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button kana jen kamar kana Kya-mar aben-chee? Kana jin kamar kana ƙyamar abinci?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button kanah pah-ma da yawan chee-yon kay? Kana fama da yawan ciyon kai?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button kanah da wata maTSala da ga-neen-ka? Kana da wata matsala da ganinka?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button kanah jen moo-too-war gaBar jee-kee? Kana jin mutuwar gaɓar jiki?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button jee-nee yana pee-tar maka ta bah-kee ko doo-boo-ra? Jini yana fitar maka ta baki ko dubura?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page