Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button ba-kah da la-pee-ya ney? Baka da lafiya ne?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button a yaw ney ka pa-rah jen ra-shen la-pee-yar? A yau ne ka fara jin rashin lafiyar?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button kwan-na-kee nawa kayee ba-ka jen da-Dee? Kwannaki nawa kayi baka jin daɗi?
Play Button Is the sickness here? Play Button a nan ney ba-ka jen da-Deen? A nan ne baka jin daɗin?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button kanah jen ta-shen zoo-chee-ya? Kana jin tashin zuciya?
Play Button Did the nausea start today? Play Button a yaw ney ka pa-rah jen ta-shen zoo-chee-yar? A yau ne ka fara jin tashin zuciyar?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button yanzoo kwa-na nawa toon-da ka para jen ta-shen zoo-chee-yar? Yanzu kwana nawa tunda ka fara jin tashin zuciyar?
Play Button Have you been vomiting? Play Button ka yee ta amay da yawa? Ka yi ta amai da yawa?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button akwey jee-nee chee-ken aman na-kah? Akwai jini cikin aman naka?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button akwey wanee ba-Keen law-nee a chee-ken aman na-ka? Akwai wani baƙin launi a cikin aman naka?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button ka-yee pa-ma da zah-wa-yee? Kayi fama da zawayi?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button saw nawa kana zah-wo a yau? Sau nawa kana zawo a yau?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button zha-wonka na yaw zay chee-ka wan-nan? Zawonka na yau zai cika wannan?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button zha-won naka, waney eereen lawnee ney? Zawon naka, wane irin launi ne?
Play Button Is it red? Play Button jah ney? Ja ne?
Play Button Is it yellow? Play Button Dow-rawa chey? Ɗorawa ce?
Play Button Is it green? Play Button Ko-rey ney? Kore ne?
Play Button Is it black? Play Button baKee ney? Baƙi ne?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button yaw-shey rabon-ka da ba-yan geeda? Yaushe rabonka da bayan gida?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button kah ga wanee jee-nee a chee-ken ka-shen-ka? Kaga wani jini a cikin kashinka?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button jee-nee na pee-ta daga doo-boo-rarka? Jini na fita daga duburarka?
Play Button Have your stools been black? Play Button ka-shen da ka-key baKee ney? Kashin da kake baƙi ne?
Play Button Do you have fever? Play Button kanah pa-h-ma da zaz-za-Bee? Kana fama da zazzaɓi?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button kwa-nah nawa kanah pah-ma da zaz-za-Ben? Kwana nawa kana fama da zazzaɓin?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button kanah jen za-pee een ka-jeh pee-TSa-ree? Kana jin zafi in ka je fitsari?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button kanah jen chee-yow een kana pee-TSa-ree? Kana jin ciyo in kana fitsari?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button kanah yawan pee-TSa-ree yanzoo pee-ye da yad-da ka saba? Kana yawan fitsari yanzu fiyeda da yadda ka saba?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button akwey jee-nee a chee-ken pee-TSa-reen? Akwai jini a cikin fitsarin?
Play Button When did you eat last? Play Button yaw-she ka chee aben-chee na Kar-shey? Yaushe kaci abinci na ƙarshe?
Play Button Are you hungry? Play Button kanah jen yoon-wa? Kana jin yunwa?
Play Button Do you have worms? Play Button kana da TSoo-TSa a chee-kee? Kana da tsutsa a ciki?
Play Button Do you have malaria? Play Button kanah pah-ma da zaz-za-Ben chee-zon saw-row? Kana fama da zazzaɓin cizon sauro?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button kanah da chee-yon pooka? Kana da ciyon fuka?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button kah gah-ney abenda nakey noo-pee da Kwa-yar choo-tar eych-ay-vee? Ka gane abinda nake nufi da ƙwayar cutar HIV?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button kah san abenda nakey noo-pee da choo-tar Kan-jah-maw ta edyz? Ka san abinda nake nufi da cutar ƙanjamau ta AIDS?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button kanah Dau-key da Kwa-yar choo-tar eych-ay-vee? Kana ɗauke da ƙwayar cutar HIV?
Play Button Do you have AIDS? Play Button kanah da choo-tar Kan-jah-maw ta edyz? Kana da cutar ƙanjamau ta AIDS?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button kanah boo-ka-tar a gwa-da jee-neen-ka don a ga-nee ko kana Daw-key da Kwa-yar eych-ay-vee ko bah-ka da eeta Kana bukatar a gwada jininka don a gani ko kana ɗauke da ƙwayar HIV ko baka da ita
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page