Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following problems? Play Button kanah da Daya daga chee-ken waDan-nan maTSa-lo-leen? Kana da ɗaya daga cikin waɗanan matsalolin?
Play Button Abdominal pain Play Button chee-yon chee-kee Ciyon ciki
Play Button Back pain Play Button chee-yon ba-ya Ciyon baya
Play Button Bleeding from anywhere Play Button TSee-ya-yar jee-nee daga ko eena a jee-keen-ka Tsiyayar jini daga ko ina a jikinka
Play Button Bloody sputum Play Button ya-woo may jee-nee Yawu mai jini
Play Button Bloody stools Play Button ka-shee may jee-nee Kashi mai jini
Play Button Chest pain Play Button chee-yon Keer-jee Ciyon ƙirji
Play Button Chills Play Button san-yee Sanyi
Play Button Confusion inside your head Play Button roo-Dah-mee a chee-ken kanka Ruɗami a cikin kanka
Play Button Cough Play Button tah-ree Tari
Play Button Cramps Play Button Daw-rey-war jee-jee-yow-yee Ɗaurewar jijiyoyi
Play Button Dark urine Play Button pee-TSa-ree may doo-hoo Fitsari mai duhu
Play Button Diarrhea Play Button zah-wo Zawo
Play Button Ear pain Play Button chee-yon koon-ney Ciyon kunne
Play Button Fever Play Button zaz-za-Bee Zazzaɓi
Play Button Headache Play Button chee-yon kay Ciyon kai
Play Button Hemorrhoids Play Button bah-ser Basir
Play Button Infection Play Button kah-moo-wa da choo-ta Kamuwa da cuta
Play Button Insect bite Play Button chee-zon Kwa-row Cizon ƙwaro
Play Button Itching Play Button Kai-Ka-yee Ƙaiƙayi
Play Button Joint pain Play Button chee-yon ga-Ba Ciyon gaɓa
Play Button Loss of consciousness Play Button soo-mah suma
Play Button Menstrual cramps Play Button maTSey-war ma-rah sabow-da al-ah-da Matsewar mara saboda al'ada
Play Button Muscle pains Play Button chee-yon TSow-ka Ciyon TSoka
Play Button Nausea Play Button ta-shen zoo-chee-yah Tashin zuciya
Play Button Rash Play Button Koor-jee Ƙurji
Play Button Throat pain Play Button chee-yon ma-Kwo-gwaro Ciyon maƙogwaro
Play Button Tooth pain Play Button chee-yon ha-Ko-ree Ciyon haƙori
Play Button Yellow eyes Play Button eedah-noo Dow-ra-wa Idanu ɗorawa
Play Button Vaginal bleeding Play Button TSee-ya-yar al-aw-rar mah-ta Tsiyayar al'aurar mata
Play Button Voices inside your head Play Button saw-took-ka a chee-ken kanka Sautukka a cikin kanka
Play Button Vomiting Play Button amay Amai
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page