Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button an jee maka chee-yow Anji maka ciyo
Play Button You are ill. Play Button ba-ka da la-pee-yah Baka da lafiya
Play Button Lie still. Play Button kwan-ta koo-room Kwanta kurum
Play Button We will take care of you. Play Button za-moo koola da kay Zamu kula da kai
Play Button Let us help you. Play Button baree moo tay-makey ka Bari mu taimake ka
Play Button We must examine you carefully. Play Button dow-ley moo doo-ba ka da kew Dole mu duba ka da kyau
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button za-moo yee Ko-Ka-ree don kada moo Kara maka chee-yow Zamuyi ƙoƙari don kada mu ƙara maka ciyo
Play Button This will help protect you. Play Button wan-nan zay tay-maka wajen kah-rey ka Wannan zai taimaka wajen kare ka
Play Button Do exactly what we ask. Play Button kayee aben-da mooka chey kaway Kayi abinda muka ce kawai
Play Button Keep your head very still. Play Button kada ka mow-TSa kanka Kada ka motsa kanka
Play Button Keep very still. Play Button TSaya TSap, kada ka mow-Tsa Tsaya tsaf, kada ka motsa
Play Button Can you breathe? Play Button kana eeya sha-Kar eeskah? Kana iya shaƙar iska?
Play Button Say your name out loud. Play Button pa-Dee soo-nanka da bab-bar moor-yah Faɗi sunanka da babbar murya
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button kana jen chee-yow a wanee sa-shey na jee-keen-ka? Kana jin ciyo a wani sashe na jikinka?
Play Button Show me where. Play Button noo-na men woo-reen Nuna min wurin
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button noo-na men eenda ka-pee jen chee-yow ma-pee TSana-nee Nuna min inda kafi jin ciyo mafi tsanani
Play Button Does this hurt? Play Button wan-nan na yee maka chee-yow? Wannan na yi maka ciyo?
Play Button Move all of your fingers. Play Button kayee mow-TSee da dook-kan ya-TSoon-ka Kayi motsi da dukkan yatsunka
Play Button Move all of your toes. Play Button kayee mow-TSee da dook-kan yah-TSoo-nka na Ka-pah Kayi motsi da dukkan yatsunka na ƙafa
Play Button Open your eyes. Play Button boo-Dey eedah-noonka Buɗe idanunka
Play Button Push against me. Play Button too-rah nee Tura ni
Play Button You will feel better soon. Play Button ba za ah daDey ba, zah-ka war-key Ba za'a daɗe ba, zaka warke
Play Button You must stay here. Play Button dow-ley ka zaw-na a nan Dole ka zauna a nan
Play Button When did you have your last meal? Play Button yaw-shey ka-chee aben-chee na Kar-shey? Yaushe kaci abinci na ƙarshe?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button yaw-she ney chee-keenka ya yee moor-Dah-wa ta Kar-shey? Yaushe ne cikinka yayi murɗawa ta ƙarshe?
Play Button How often are you urinating? Play Button saw nawa ka-key pee-TSa-ree a yanzoo? Sau nawa kake fitsari a yanzu?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button yeen pee-TSa-ree nah da waha-la? Yin fitsari na da wahala?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page