Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button ka-yee pee-TSa-ree yaw koowa? Kayi fitsari yau kuwa?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button kana jen mapee-TSa-rarka ta chee-ka ma-Keel? Kana jin mafitsararka ta cika maƙil?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button kana da wata ma-TSala eedan ka-jeh wajen soma pee-TSa-ree? Kana da wata matsala idan kaje wajen soma fitsari?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button kana son ka-yee pee-TSa-ree am-ma kooma ba-ka eeya yee? Kana son kayi fitsari amma kuma baka iya yi?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button kanah jen wanee chee-yow in ka-jeh pee-TSa-ree? Kana jin wani ciyo in kaje fitsari?
Play Button Urinate into this container. Play Button kayee pee-TSa-ree a chee-ken wan-nan kwa-non Kayi fitsari a cikin wannan kwanon
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button kana boo-ka-tar a saka maka tee-yow a mapee-TSa-rarka Kana bukatar a saka maka tiyo a mafitsararka
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button zan saka maka row-ba a chee-ken mapee-TSa-ra don pee-tow da pee-TSa-reen dakey chee-kee Zan saka maka roba a cikin mafitsara don fito da fitsarin dake ciki
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button wan-nan row-bar zata pee-tar da pee-TSa-reen dakey chee-ken mapee-TSa-rarka Wannan robar zata fitarda fitsarin dake cikin mafitsararka
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button ba za-ka jee da-Deen zama da wan-nan row-ba a chee-ken jee-keen-ka ba Ba zaka ji daɗin zama da wanan roba a cikin jikinka ba
Play Button Do not touch this tube. Play Button kada ka taBa wan-nan row-ba Kada ka taɓa wannan roba
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page