Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button ba neenee ka-ka-ken hoo-kooma ba Ba nine kakakin hukuma ba
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button don al-lah, ka jeera jamee-een hoolDa da jama-a Don Allah, ka jira jami'in hulɗa da jama'a
Play Button I can only tell you what I know. Play Button aben da na sanee kawai zan eeya gaya maka Abinda na sani kawai zan iya gaya maka
Play Button The situation is under control. Play Button komai lapeeya Kalau Komai lafiya ƙalau
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button moona eeya ba-ken koka-ren-moo don kwan-tar da hanka-lee Muna iya bakin kokarinmu don kwantarda hankali
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button moona eeya ba-ken koka-ren-moo don karey rayoo-kan jama-a Muna iya bakin kokarinmu don kare rayukkan jama'a
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button moona eeya ba-ken koka-ren-moo don cheyton rayookan jama-a Muna iya bakin kokarinmu don ceton rayukkan jama'a
Play Button There was an incident. Play Button wanee aboo ney ya paroo Wani abu ne ya faru
Play Button The incident is under investigation. Play Button ana ben-chee-ken aben-da ya paroo Ana binciken abinda ya faru
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button bama wasa da wan-nan al-amaree Bama wasa da wannan al'amari
Play Button People have been injured. Play Button an jeewa mootane cheeyo An ji wa mutane ciyo
Play Button Civilians have been injured. Play Button an jeewa pararen hoola cheeyo An ji wa fararen hula ciyo
Play Button Police have been injured. Play Button an jeewa Yan-sanda cheeyo An ji wa 'yansanda ciyo
Play Button Service members have been injured. Play Button an jee-wa sojojee cheeyo An ji wa sojoji ciyo
Play Button Service members have been killed. Play Button an kashey sojojee An kashe sojoji
Play Button People have been killed. Play Button an kashey mootaney An kashe mutane
Play Button Civilians have been killed. Play Button an kashey pararen hoola An kashe fararen hula
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button ba za-a paDee soo-na-yen ba sai an sanar-da dan-gen-soo Ba za'a faɗi sunayen ba sai an sanarda danginsu
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button nan bada daDewa ba, kaka-ken hookooma zai zo Nan bada daɗewa ba, kakakin hukuma zai zo
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button za a Daukee mata-ken da ya dachey Za'a ɗauki matakin da ya dace
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button bama wasa da dook wani rahoton da ya shapee aben-da ba dai-dai ba Bama wasa da duk wani rahoton da ya shafi abinda ba daidai ba
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button yanzoo woo-reen da aben ya paroo yana han-noon-moo Yanzu wurin da abin ya faru yana hannunmu
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button ban jee da-Dee-ba, amah do-ley ka jeera rahoton Ban ji daɗi ba, amma dole ka jira rahoton
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page