Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button aaseenoo tee mang-eepang-pang-oolo ng-a mang-taaree maa-an kadageetee kalkaalsaada? Asinno ti mangipangpangulo nga mangtari- maan kadagiti kalkalsada?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button aadaa kadee maapam eetee daaytoy aa loogaar? Adda kadi mapam iti daytoy a lugar?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button mang-tedkamee tee toolong ng-a pagtaareemaa-an tee kalkaalsaada tee daaytoy ng-a loogaar Mangtedkami ti tulong nga pagtarimaan ti kalkalsada iti daytoy nga lugar
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button mang-tedka man tee maapa tee kalsaada eetee daaytoy aa loogaar? Mangtedka man ti mapa ti kalsada iti daytoy a lugar?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button adaa-an-kaayoo kadee tee ooraay aanyaa ng-a makeenaaryaa aa paara pang-padaakter tee kalsaada? Addaankayo kadi ti uray ania nga makinarya a para pangpatakder ti kalsada?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button adaa-an-kaayoo kadee tee ooraay aanyaa aa makeenaaryaa paara pang-tarimaa-an tee kalsaada? Addaankayo kadi ti uray ania a makinarya para pangtarimaan ti kalsada?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button masaapul ng-a aageepataakder eetee ya-aan tee bodeyga paara pang-saranaay kadageetee materiyaal les tee deeso Masapul nga agi- patakder iti yaan ti bodega para pangsaranay kadagiti material- les ti disso
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button aadaa kadee ooraay aanyaa ng-a ikaan tee reeles eetee daaytoy aa deeso? Adda kadi uray ania nga ikkan ti riles iti daytoy a disso?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button aadaa-an-kaa eetee ar-arowaaten tee paagloogaanan deetoy aa deeso? Addaanka iti ar-arruaten ti pagluganan ditoy a disso?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button adaadaa kadee aaseedeg ng-a paagsang-laadan tee eroplaano? Addada kadi asideg nga pagsangladan ti aeroplano?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button adaadaa kadee ooraay aanyaa ng-a taaytaay-aak aa paagba-aan eetee babaasit ng-a eroplaano ng-a aaseedeg? Addada kadi uray ania nga taytay-ak a pagbabaan iti babassit nga aeroplano nga asideg?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button adaadaa kadee tee ooraay aanyaa ng-a linleenyaa tee toobo eetee deeso? Addada kadi ti uray ania nga linlinia ti tubo iti disso?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button na-alaadan kadee tee leenyaa eetee toobo deetoy aa deeso? Naaladan kadi ti linia iti tubo ditoy a disso?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button matraapik kadee deetoy ng-a deeso? Matrapik kadi ditoy nga disso?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button aadaa kadee linleenyaa tee boos weno tretreyn taapno aagbiyaahey tee sabaalee aa lugloogaar? Adda kadi linlinia ti bus wenno tretren tapno agbiahe iti sabali a luglugar?
Play Button Are there taxis? Play Button adaadaa kadee taktaaksee? Addada kadi taktaksi?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button maa-ees-eesno kadee daageetoy ng-a kalkaalsaada noo panaaglamla-mee-is? Mais-isno kadi dagitoy nga kalkalsada no panaglamla-miis?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button maano ng-a tataa-o tee aagtaag taageekwaa eetee deemaakina ng-a paaglugloogaanan deetoy aa deeso? Mano nga tattao ti agtag- tagikua iti de-makina nga pagluluganan ditoy a disso?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button aadaa kadee komkompaanyaa eetee trak ng-a aaseedeg? Adda kadi komkompania iti trak nga asideg?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button aadaa kadee panaag-kontaak eetee raadyo kadageetee tataa-o eetee sabaalee aa lugloogaar? Adda kadi pa- nagkontak iti radio kadagiti tattao iti sabali a luglugar?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button ma-aaramaatmoo kadee daageetoy ng-a kalkaalsaada noo kalaamee-isaan na? Maaramatmo kadi dagitoy nga kalkalsada no kalamiisan-na?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page