Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button aagsaasa-oka kaadee itee ingles? Agsasaoka kadi iti Inggles?
Play Button Do you have ___? Play Button adaa-an-kaa kaadee tee ___? Addaanka kadi ti ___?
Play Button Where are the weapons? Play Button ayaanaa kaadee dageetee ar-armaas? Ayanna kadi dagiti ar-armas?
Play Button Do you have weapons of mass destruction? Play Button ada-aan-ka kaadee itee ar-armaas aa makaadadaa-el eetee ka-aaduwaan? Addaanka kadi iti ar-armas nga makadadael iti kaadduan?
Play Button Do you have ammunition? Play Button adaa-an-kaa eetee aamyooneeshyon? Addaanka iti amyunision?
Play Button How many others? Play Button maanoo kaadee paay tee daadooma? Mano kadi pay ti dadduma?
Play Button Do you have water? Play Button aadaa kaadee tee danoomo? Adda kadi ti danummo?
Play Button Where is the hide out? Play Button aayanaa kaadee tee paaglemlemeng-an? Ayanna kadi ti paglemlemmengan?
Play Button What is your job? Play Button aanyaa kaadee tee trabaahom? Ania kadi ti trabahom?
Play Button Where are the POWs? Play Button ayaana kaadee dageetee pee-o-dabulyuz? Ayanna kaadi dagiti POWs?
Play Button To which cell do you belong? Play Button aanyaa kaadee ng-a seldaa eetee paagyanaam? Ania kadi nga selda iti pagyanam?
Play Button Do you have an ID card? Play Button adaa-an-kaa eetee kard ng-a aay-dee? Addaanka kadi iti kard nga ID?
Play Button Who are you? Play Button aaseenoka kaadee? Asinnoka kadi?
Play Button Who is the leader? Play Button aseenoo kaadee tee pang-ooloo? Asinno kadi ti pangulo?
Play Button Who is the captain? Play Button aaseenoo kaadee tee kaapeetaan? Asinno kadi ti kapitan?
Play Button Who is in charge? Play Button aasinoo kaadee tee mang-eedaadaa-oolo? Asinno kadi ti mangidadaulo?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page