Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button inee aadaalah kahntor perhooboongahn maasyaaraakaht ___ ini adalah kantor perhubungan masyarakat ___
Play Button This is not the public affairs office. Play Button inee bookahn kahntor perhooboongahn maasyaaraakaht ini bukan kantor perhubungan masyarakat
Play Button What is your name? Play Button siyaapah naamah andah? siapa nama anda?
Play Button What media organization do you represent? Play Button ahpah naamah orgaaneesahsee meydeeya yahng andah waakeelee? apa nama organisasi media yang anda wakili?
Play Button Where is your organization based? Play Button dee maanah orgaaneesahsee andah berpoosaht? di mana organisasi anda berpusat?
Play Button What is your publication? Play Button ahpah naamah meydeeya poobleekahsee andah? apa nama media publikasi anda?
Play Button What is your program? Play Button ahpah prograhm andah? apa program anda?
Play Button What is the subject of this article? Play Button ahpah pokok perso-aalahn arteekel inee? apa pokok persoalan artikel ini?
Play Button What is your question? Play Button ahpah pertaanyaa-ahn andah? apa pertanyaan anda?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button daapaatkah andah bertaanyah dengahn chaarah laayin? dapatkah anda bertanya dengan cara lain?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button daapaatkah andah meng-goonaakahn baa-haasah yahng lebee sederhaanah? dapatkah anda menggunakan bahasa yang lebih sederhana?
Play Button What is your deadline? Play Button kaapahn saa-aat traaheer andah haaroos memaasookahn bereetah? kapan saat terakhir anda harus memasukkan berita?
Play Button Tomorrow Play Button besok besok
Play Button In two days Play Button daalahm doowah haaree dalam dua hari
Play Button In three days Play Button daalahm teegah haaree dalam tiga hari
Play Button Next week Play Button ming-goo depahn minggu depan
Play Button Next month Play Button boolahn dehpahn bulan depan
Play Button What is your phone number? Play Button beraapah nomor telepon andah? berapa nomor telepon anda?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button sahtoo, doowah, teegah, impaht, leemah, enahm, toojoo, delaapahn, sambeelahn, sapooloo satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh
Play Button Please say one number at a time. Play Button tolong, sebootkahn nomornyah sahtoo persahtoo tolong, sebutkan nomornya satu persatu
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button pengoomoomahn resmee tentahng maasaalah eetoo sedahng deepersiyaapkahn pengumuman resmi tentang masalah itu sedang dipersiapkan
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button joompah pers ahkan dee-aadaakahn tentahng maasaalah eetoo jumpa pers akan diadakan tentang masalah itu
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button wahktoo untoo pengoomoomahn resmee eetoo beloom deepootooskahn waktu untuk pengumuman resmi itu belum diputuskan
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page