Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button deepoonwaangsoolee maaleeh aalon aalon Dipunwangsuli malih alon-alon.
Play Button Roger Play Button RaajeR Rojer
Play Button Over Play Button gaantee Ganti
Play Button I did not understand. Play Button koolo mboten moodeng Kula mboten mudheng.
Play Button Your transmission was blocked. Play Button tRaansmeesee paanjenengaan mboten saaket mlabet Transmisi panjenengan mboten saged mlebet.
Play Button Heavy static Play Button gaang goo aan oodaaRa beRaat Gangguan udara berat
Play Button The signal is weak. Play Button seegnaaleepoon lemah Signalipun lemah.
Play Button Say again. Play Button sapeendah maaley Sepindah malih.
Play Button This is an American aircraft. Play Button maaneeko kapaal maabooR aameReekaa Punika kapal mabur Amerika.
Play Button Spell it, please. Play Button kaados poondee nyeRaateepoon? Kados pundi nyeratipun?
Play Button Did you say ___? Play Button maanopo paanjenengaan ngendeeko ___? Punapa panjenengan ngendika ___?
Play Button I do not speak Javanese. Play Button koolo mboten saaket (boso jaawee) Kula mboten saged (basa Jawi).
Play Button Does anyone there speak English? Play Button maanopo wonten ing kaang saaket boso eeng gRees wonten mReeko? Punapa wonten ingkang saged basa Inggris wonten mrika?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button maanopo koolo saa poonneeko kaaleeyaan pengawaas ___? Punapa kula sakpunika kaliyan pengawas ___?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button maanopo wonten fRekwensee ing kaang lang koong saay kang ge komooneekaasee? Punapa wonten frekuensi ingkang langkung sae kangge komunikasi?
Play Button I read you: Play Button koolo maangeRtos: Kula mangertos:
Play Button five-by Play Button gaangsaal kaapeeng Gangsal-kaping
Play Button four-by Play Button sekaawaan kaapeeng Sekawan-kaping
Play Button three-by Play Button teego kaapeeng Tiga-kaping
Play Button two-by Play Button kaaleeh kaapeeng Kalih-kaping
Play Button I do not read you. Play Button koolo deReng moodeng Kula dereng mudheng.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page