Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button jaalooR pendaaRaataan ___ wonten ing kaang ngang gey Jalur pendaratan ___ wonten ingkang ngangge.
Play Button Wind at ___. Play Button ___ aangin ___ angin.
Play Button Altimeter Play Button aalaat pengookooR keteeng geeyaan? Alat pengukur ketinggian
Play Button Number ___ to follow. Play Button nomeR ___ saa saampooneepoon Nomer ___ saksampunipun.
Play Button Report. Play Button laapoR Lapor
Play Button ___ miles Play Button ___ mil ___ mil.
Play Button ___ kilometers Play Button ___ keelometaR ___ kilometer.
Play Button Beacon Play Button soowaaR Suar
Play Button Final (approach) Play Button aaKhiR Akir
Play Button Base Play Button paang kaalaan Pangkalan
Play Button Headwind Play Button aangin saakaal Angin sakal
Play Button Tailwind Play Button aangin booReetaan Angin buritan
Play Button Crosswind Play Button aangin seelaang Angin silang
Play Button Downwind Play Button maanoot aaRah aangin Manut arah angin
Play Button Upwind Play Button nglaawaan aaRah aangin Nglawan arah angin
Play Button Extended (fully) Play Button deepeRpaanjaang Diperpanjang
Play Button Enter landing pattern. Play Button mlabet polaa pendaaRaataan Mlebet pola pendaratan.
Play Button Cleared to land. Play Button seeyaap mendaaRaat Siap mendarat.
Play Button Landing gear down. Play Button peRaalaataan mendaaRaat metaal Peralatan mendarat medal.
Play Button Turn on runway lights. Play Button laampoo laandaasaan deepoonke saangaaken Lampu landasan dipungesangaken.
Play Button Is your navigation system working? Play Button maanopo seestem naaveegaasee paanjenengaan jaalaan? Punapa sistim navigasi panjenengan jalan?
Play Button I see the airfield. Play Button laapaangaan kaapaal maabooReepoon saampoon kateengaal Lapangan kapal maburipun sampun ketingal.
Play Button I see the runway. Play Button lanadaasaaneepoon saampoon keteengaal Landasanipun sampun ketingal.
Play Button I've landed. Play Button koolo saampoon mendaaRaat Kula sampun mendarat.
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button maanopo peRaalaataan seestem pendaaRaataan paanjenengaan saaket jaalan? Punapa peralatan sistim pendaratan panjenengan saged jalan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page