Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button poonopo paanjenengaan saaget boso eeng gRees? punapa panjenengan saged basa inggris?
Play Button I do not speak Javanese. Play Button koolo mboten saaget boso jaawee kula mboten saged basa jawi
Play Button What is your name? Play Button seenten naamee paanjenengaan? sinten nami panjenengan?
Play Button When is your birthday? Play Button paanjenengaan laayiR taang gaal peenten? panjenengan lair tanggal pinten?
Play Button Where were you born? Play Button paanjenengaan laayiR waanten poondee? panjenengan lair wonten pundi?
Play Button What is your rank / title? Play Button poonopo paangkat paanjenengaan / teetel paanjenengaan? punapa pangkat panjenengan / titel panjenengan?
Play Button What is your nationality? Play Button paanjenengaan waRgo negaaRee poondee? panjenengan warga negari pundi?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button poonopo paanjenengaan kaagoongaan seRaat-seRaat keteRaangan deeRee? punapa panjenengan kagungan serat-serat keterangan diri?
Play Button Do you have a passport? Play Button poonopo paanjenengaan kaagoongaan paaspoR? punapa panjenengan kagungan paspor?
Play Button What is your job? Play Button poonopo paandaamelaan paanjenengaan? punapa pendamelan panjenengan?
Play Button Who is in charge? Play Button seenten eng kaang taang gel jawaab? sinten ingkang tanggel jawab?
Play Button Where do you serve? Play Button paanjenengaan toogas waanten poondee? panjenengan tugas wonten pundi?
Play Button Which group are you in? Play Button paanjenengaan waanten kelompo eng kaang poondee? panjenengan wonten kelompok ingkang pundi?
Play Button Answer the questions Play Button paanjenengaan waangsoolee peetaakeneepoon panjenengan wangsuli pitakenipun
Play Button Where are you from? Play Button paanjenengaan saakeeng poondee? panjenengan saking pundi?
Play Button Do you understand? Play Button poonopo paanjenengaan maangeRtos? punapa panjenengan mangertos?
Play Button I don't understand. Play Button koolo mboten mooding kula mboten mudheng
Play Button How much? Play Button peenten? pinten?
Play Button How many? Play Button peenten? pinten?
Play Button Repeat it Play Button paanjenengaan waangsoolee panjenengan wangsuli
Play Button Where is ___ ? Play Button ___ waanten poondee? ___ wonten pundi?
Play Button What direction? Play Button daateng aRah poondee? dhateng arah pundi?
Play Button Is it far? Play Button poonopo tabeh? punapa tebeh?
Play Button Are there armed men near here? Play Button poonopo waanten teeyaang eng kaang biRsenjaata waanten chelaa mReekee? punapa wonten tiyang ingkang bersenjata wonten celak mriki?
Play Button Where did they go? Play Button peeyaambaa eepoon keysah daateng poondee? piyambakipun kesah dhateng pundi?
Play Button What weapons? Play Button sinjaataa poonopo? senjata punapa?
Play Button Speak slowly Play Button ngendeekaan eng kaang aalon-aalon ngendikan ingkang alon-alon
Play Button Where is your unit? Play Button saatoowan paanjenengaan waanten poondee? satuan panjenengan wonten pundi?
Play Button Where did you see them? Play Button paanjenengaan nyoomaRapee peeyaambaa eepoon waanten poondee? panjenengan nyemerepi piyambakipun wonten pundi?
Play Button Where is your family? Play Button kloowaaRgee paanjenengaan waanten poondee? kluargi panjenengan wonten pundi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page