Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button wonten peenten Raadeeyo laan tee fee wonten daa-eRah mReekee? Wonten pinten radio lan tivi wonten daerah mriki?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button maanopo wonten staaseeyon Raadeeyo wonten daa-eRah mReekee? Punapa wonten stasiun radio wonten daerah mriki?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button maanopo wonten staaseeyon tee fee wonten daa-eRah mReekee? Punapa wonten stasiun tivi wonten daerah mriki?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button maanopo wonten seestem pengoomoomaan kaang gey waaRgo sedoyo? Punapa wonten sistim pengumuman kangge warga sedaya?
Play Button Where do you post announcements? Play Button menaawee baadey maasaang pengoomoomaan wonten poondee? Menawi badhe masang pengumuman, wonten pundi?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button maanopo wonten koRaan setempaat? Punapa wonten koran setempat?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button maanopo wonten chaabaang kaantoR baReetaa wonten chelaa mReekee? Punapa wonten cabang kantor berita wonten celak mriki?
Play Button Is there an information center? Play Button maanopo wonten kaantoR poosaat infoRmaasee? Punapa wonten kantor pusat informasi?
Play Button Do you receive fliers? Play Button maanopo paanjenengaan naampee selebaaRaan? Punapa panjenengan nampi selebaran?
Play Button Who distributes the fliers? Play Button seenten eng kaang mbaagey-aaken selebaaRaan maaneeko? Sinten ingkang mbagekaken selebaran punika?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button paanjenengaan menaawee moondot koRaan wonten poondee? Panjejengan menawi mundhut koran wonten pundi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page