Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button kepaaReng neengaalee kaa tey pey paanjenengaan? Kepareng ningali KTP panjenengan.
Play Button Where do you live? Play Button paanjenengaan maang gen wonten poondee? Panjenengan manggen wonten pundi?
Play Button Where is the farm located? Play Button keboneepoon wonten poondee? kebonipun wonten pundi?
Play Button What was produced on the farm? Play Button keboneepoon deepoon taandooRee maanopo? kebonipun dipuntanduri punapa?
Play Button Who confiscated the land? Play Button seenten eng kaang nyeeto taanaaheepon? Sinten ingkang nyita tanahipun?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button seenten eng kaang saa maaneeko maang gen wonten seetee paanjenengaan? Sinten ingkang sakpunika manggen wonten siti panjenengan?
Play Button Have you talked with them? Play Button maanopo paanjenengaan saampoon ngendeekaan kaaleeyaan teeyaang maaneeko? Punapa panjenengan sampun ngendikan kaliyan tiyang punika?
Play Button Do you have documentation? Play Button maanopo paanjenengaan kaagoongaan seRaat-seRaateepon? Punapa panjenengan kagungan serat-seratipun?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button maanopo paanjenengaan keenten maaneeko behaayaa? Punapa panjenengan kinten punika bahaya?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button koolo baadey ngooboongee peehaa eng kaang beRwenaang kaang gey nyeledeekee baab maaneeko Kula badhe ngubungi pihak ingkang berwenang kangge nyelidiki bab punika.
Play Button Please know we will assist you. Play Button deepoonmaangeRtosee beeleh keeto baad ngRenchaangee DipunmangeRtosi bilih kita badhe ngrencangi.
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button paanjenengaan kedah ngeejenaaken peehaa beRwenaang setempaat nyeleedeekee Panjenengan kedah ngijinaken pihak berwenang setempat nyelidiki.
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button paanjenengaan kedah daateng paang kaalaan laan ngendeekaan kaaleeyaan peneRjemah Panjenengan kedah dateng pangkalan lan ngendikan kaliyan penterjemah.
Play Button The name of the owner Play Button naameeneepoon eng kaang kaagoongaan Naminipun ingkang kagungan.
Play Button The name of the land / building Play Button naameeneepoon pekaaRaangaan / baangoonaan Naminipun pekarangan / bangunan
Play Button Location of the land / building Play Button lokaasee pekaaRaangaan / baangoonaan Lokasi pekarangan / bangunan
Play Button Present use of the land / building Play Button pekaaRaangaan / baangoonaaney kaang gey maanopo saa maaneeko Pekarangan / bangunane kangge punapa sakpunika
Play Button What is the condition of the land / building? Play Button kaados poondee kaahaanaaneepoon pekaaRaangaan / baangoonaan maaneeko? Kados pundi kahananipun pekarangan / bangunan punika?
Play Button Who has the title? Play Button seenten eng kaang kaagoongaan seRtifeekaatipon? Sinten ingkang kagungan sertifikatipun?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page