Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button pootRo paanjenengaan saakit Putra panjenengan sakit.
Play Button Your child is hurt. Play Button pootRo paanjenengaan ketaaton Putra panjenengan ketaton.
Play Button We need to care for your child. Play Button pootRo paanjenengaan kedah deepoon Raawaat Putra panjenengan kedah dipunrawat.
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button pootRo paanjenengaan kedah deepoon teeng gaal wonten mReekee Putra panjenengan kedah dipuntinggal wonten mriki.
Play Button You may stay with your child. Play Button paanjenengaan peekaantoo wonten mReekee kaaleeyaan pootRaaneepoon Panjenengan pikantuk wonten mriki kaliyan putranipun.
Play Button Let us examine your child in private. Play Button pootRaaneepoon baadey deepoon pRekso wonten kaamaaR mReekee Putranipun badhe dipunpriksa wonten kamar mriki.
Play Button Your child will get better soon. Play Button pootRaaneepoon baadey ing gaal maantoon Putranipun badhe enggal mantun.
Play Button This medicine will help your child. Play Button obaat pooneeko saakit naambaanee pootRaaneepoon Obat punika saged nambani putranipun.
Play Button Did your child eat today? Play Button poonopo pootRaaneepoon saampoon nedo sedeenten pooneeko? Punapa putranipun sampun nedha sedinten punika?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button poonopo pootRaaneepoon nedo kolo weengee? Punapa putranipun nedha kala wingi?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button poonopo pootRaaneepoon saampoon toyaan sedeenten pooneeko? Punapa putranipun sampun toyan sedinten punika?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button poonopo pootRo paanjenengaan saampoon beboochaal sedeenten pooneeko? Punapa putra panjenengan sampun bebucal sedinten punika?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button poonopo pootRo paanjenengaan beboochaal kolo weengee? Punapa putra panjenengan bebucal kala wingi?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button poonopo pootRaaneepoon menchRet? Punapa putranipun mencret?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button poonopo pootRaaneepoon moontah-moontah? Punapa putranipun muntah-muntah?
Play Button Your child looks healthy. Play Button pootRaaneepoon kateeng gaal seyhaat Putranipun ketingal sehat.
Play Button Your child will be fine. Play Button pootRaaneepoon baakaal maantoon Putranipun bakal mantun.
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button pootRaaneepoon baakaal saakit daangoo Putranipun bakal sakit dangu.
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button maantooneepoon baakaal daangoo, naamoong pootRaaneepoon baakaal maanton saa-estoo Mantunipun bakal dangu, namung putranipun bakal mantun saestu.
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button pootRaaneepoon deepoon doolaang sekedee maawon Putranipun dipun dulang sekedhik mawon.
Play Button Help your child drink this every few hours Play Button pooneeko deepoon ombey aaken pootRaaneepoon Punika dipunombekaken putranipun.
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button obaat pooneeko deepoon ombe-aaken pootRaaneepoon saaben sekaawaan jaam Obat punika dipunombekaken putranipun saben sekawan jam.
Play Button Allow your child to sleep. Play Button deepoon teelem aaken manaawee pootRaaneepoon baadey teelem Dipuntilemaken menawi putranipun badhe tilem.
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button paanjenengaan oogee betah saaRey kaados pootRaaneepoon Panjenengan ugi betah sare kados putranipun.
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button pootRaaneepoon paanjenengaan beto mReekee mben jaang Putranipun panjenengan beta mriki mbenjang.
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button pootRaaneepoon paanjenengaan beto mReekee maaleeh manaawee mboten wonten peRkembaangaan ngaantos mben jaang Putranipun panjenengan beta mriki malih menawi mboten wonten perkembangan ngantos mbenjang.
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button kesehaataaneepoon pootRaaneepoon deepoon aawaasee taRus kesehatanipun putranipun dipunawasi teras.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page