Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button chobee mReepaateepoon deepoon beekaa Cobi mripatipun dipunbikak.
Play Button Close your eyes. Play Button chobee mReepaateepoon deepoon tootoop Cobi mripatipun dipuntutup.
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button poonopo mReepaateepoon kRaa-os saakit? Punapa mripatipun kraos sakit?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button poonopo paanjenengaan ngaagem kocho teengaal? Punapa panjenengan ngagem kaca tingal?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button poonopo paanjenengaan ngaagem kontaak lenz? Punapa panjenengan ngagem kontak lens?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button poonopo paanjenengaan saakit meRsaanee kaantee cheto ngang gey mReepaat kekaaleeheepoon? Punapa panjenengan saged mirsani kanthi cetha ngangge mripat kekalihipun?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button mReepaat ing kaang see see poondee ing kaang gaadah maasaalah ing gaal? Mripat ingkang sisih pundi ingkang gadhah masalah enggal?
Play Button Do you see my fingers? Play Button poonopo dReejee koolo kateengaal? Punapa driji kula ketingal?
Play Button Are they clear? Play Button poonopo kateengaal cheto? Punapa ketingal cetha?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button pooneeko wonten dReejee peenten? Punika wonten driji pinten?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button socho paanjenengaan baadey koolo pRekso ngang gee pooneeko Soca panjenengan badhe kula priksa ngangge punika.
Play Button Keep your head still. Play Button seeRah eepoon aampoon deepoon obah-obah aaken Sirahipun ampun dipunobah-obahaken.
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button meRsaanee looRoos laan baaRaang pooneeko deepoon taamaat aaken Mirsani lurus lan barang punika dipuntamataken.
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button teRus mRiksaanee baaRaang maaneeko waanchee mReepaateepoon koolo pRekso Teras mriksani barang punika wanci mripatipun kula priksa.
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button mReepaateepoon baadey koolo paaRingee tetes moto Mripatipun badhe kula paringi tetes mata.
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button mReepaateepoon baadey koolo sebool Mripatipun badhe kula sebul.
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button aampoon obah-obah, kleeleepeepoon baadey koolo daalaaken Ampun obah-obah, klilipipun badhe kula dalaken.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page