Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button poonopo ing kaang saakit koolo Renchaangee? Punapa ingkang saged kula rencangi?
Play Button Come with me. Play Button mong go ndeRek koolo Mangga nderek kula.
Play Button I will try not to hurt you. Play Button koolo chobee mboten nyaakeetee paanjenengaan Kula cobi mboten nyakiti panjenengan.
Play Button I am going to lift you Play Button paanjenengaan baadey koolo aang kaat Panjenengan badhe kula angkat.
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button paanjenengaan baadey koolo soonteh wonten lengen paanjenengaan Panjenengan badhe kula suntik wonten lengen panjenengan.
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button nyoowoon ngaapoonten saampoon nyaakeetee paanjenengaan Nyuwun ngapunten sampun nyakiti panjenengan.
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button peepo wonten dodo paanjenengaan kedah koolo benaa-aa ken Pipa wonten dhadha panjenengan kedah kula benakaken.
Play Button I must change your dressings. Play Button peRbaaneepoon kedah koolo gaantos Perbanipun kedah kula gantos.
Play Button I must cut your hair. Play Button Raamboot paanjenengaan kedah koolo potong Rambut panjenengan kedah kula potong.
Play Button I must give you a shave. Play Button paanjenengaan kedah koolo chookooR Panjenengan kedah kula cukur.
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button obaat pRaang saang boowaang aayeR besaaR pooneeko kedah koolo lebetaaken doobooR paanjenengaan Obat perangsang buang air besar punika kedah kula lebetaken dubur panjenengan.
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button paanjenengaan kedah koolo soonteh Panjenengan kedah kula suntik.
Play Button I must make your bed. Play Button tempaat teedooR paanjenengaan kedah koolo Rasee-ee Tempat tidur panjenengan kedah kula resiki.
Play Button I must wash your hair. Play Button Raamboot paanjenengaan kedah koolo kRaamaasee Rambut panjenengan kedah kula kramasi.
Play Button I will help you dress. Play Button mong go koolo Renchaangee ngaagem Raasoo-aan Mangga kula rencangi ngagem rasukan.
Play Button I will help you undress. Play Button mong go koolo Renchaangee nyopot Raasoo-aaneepoon Mangga kula rencangi nyopot rasukanipun.
Play Button Put the gown on. Play Button chobee Raasoo-aaneepoon paanjenengaan aagem Cobi rasukanipun panjenengan agem.
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button chobee taangaaneepoon paanjenengaan kaaloong aaken daateng poondaa koolo Cobi tanganipun panjenengan kalungaken dhateng pundhak kula.
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button obaat pooneeko saakit ngeelaang aaken Raa-os saakit Obat punika saged ngilangaken raos sakit.
Play Button This will help you feel better. Play Button pooneeko saakit ndaados aaken paanjenengaan kRaa-os laang kong sakeycho Punika saged ndadosaken panjengan kraos langkung sekeca.
Play Button Would you like more? Play Button poonopo paanjenengaan kapengen maaleeh Punapa panjenengan kepengen malih?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page