Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button aampoon nyoowaanten Ampun nyuanten.
Play Button Come with me. Play Button mong go ndeRek koolo Mangga nderek kula.
Play Button Describe it with gestures. Play Button chobee deepoonteRaang aaken ngaagem eesyaaRaat taangaan Cobi dipunterangaken ngagem isyarat tangan.
Play Button Do not get excited. Play Button aampoon kasenengen Ampun kesenengen.
Play Button Do what I ask. Play Button deepoon laako-aaken ing kaang koolo soowon Dipunlakokaken ingkang kula suwun.
Play Button Do you mean "no"? Play Button maanopo paanjenengaan keenten mboten? Punapa panjenengan kinten mboten?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button maanopo paanjenengaan keen ten een jeh? Punapa panjenengan kinten inggih?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button Deepon doodoohaaken joomlaaheepoon ngaagem dReejee Dipunduduhaken jumlahipun ngagem driji.
Play Button I will get an interpreter. Play Button koolo baadey ngoon daang paneRjemah Kula badhe ngundang penerjemah.
Play Button Is this it? Play Button maanopo maaneeko? Punapa punika?
Play Button No. Play Button mboten Mboten
Play Button Point to it. Play Button chobee deepoon toodeng Cobi dipunduding.
Play Button Relax. Play Button saantaay Santai
Play Button Show me. Play Button chobee deepoon doodoohaaken koolo Cobi dipunduduhaken kula.
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button taangaan koolo deepoon Remes sepeendah manaawee waang soolaaneepoon een jeh Tangan kula dipunremes sepindah menawi wangsulanipun inggih.
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button taangaan koolo deepoon Remes kaaping kaaleh manaawee waangsoolaanneepoon mboten Tangan kula dipunremes kaping kalih menawi wangsulanipun mboten
Play Button Write your answer here. Play Button waangsoolaan paanjenengaan deepoonseRaat mReekee Wangsulan panjenengan dipunserat wonten mriki.
Play Button Yes. Play Button een jeh Inggih.
Play Button I know first aid. Play Button koolo saakit pey pey pey kaa Kula saged PPPK.
Play Button Don't move Play Button aampoon obah Ampun obah
Play Button We need to move you. Play Button paanjenengaan kedah deepoon peendah Panjenengan kedah dipunpindah.
Play Button I need to clean your wounds. Play Button taatoo paanjenengaan kedah koolo Rasee ee Tatu panjenengan kedah kula resiki.
Play Button I am here to help you. Play Button koolo wonten mReekee baadey ngRen chaangee paanjenengaan Kula wonten mriki badhe ngrencangi panjenengan.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page