Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button paanjenengaan ketaaton Panjenengan ketaton.
Play Button You are ill. Play Button paanjenengaan saakit Panjenengan sakit.
Play Button Lie still. Play Button baaReengaan, aampoon obah-obah Baringan, ampun obah-obah.
Play Button We will take care of you. Play Button paanjenengaan baadey deepoon Raawaat Panjenengan badhe dipunrawat.
Play Button Let us help you. Play Button mong go koolo Renchaangee Mangga kula rencangi.
Play Button We must examine you carefully. Play Button paanjenengaan kedah deepoon pReekso kaantee teleetee Panjenengan kedah dipunpriksa kanthi teliti.
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button keeto nyobee soopaados paanjenengaan mboten laang kong saakit Kita nyobi supados panjenengan mboten langkung sakit.
Play Button This will help protect you. Play Button maaneeko saakit ngleen doongee paanjenengaan Punika saged nglindungi panjenengan.
Play Button Do exactly what we ask. Play Button deepoonteen daa-aaken peRsees kaaleeyaan ing kaang koolo soowon Dipuntindakaken persis kaliyan ingkang kula suwun.
Play Button Keep your head very still. Play Button seeRaaheepoon aampoon deepoon obah-obahaaken Sirahipun ampun dipunobah-obahaken.
Play Button Keep very still. Play Button aampoon obah-obah Ampun obah-obah.
Play Button Can you breathe? Play Button maanopo paanjenengaan saakit aambegaan? Punapa panjenengan saged ambegan?
Play Button Say your name out loud. Play Button chobee naamee paanjenengaan deepoon sebaat ing kaang baanteR Cobi nami panjenengan dipunsebat ingkang banter.
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button maanopo wonten ing kaang saakit? Punapa wonten ingkang sakit?
Play Button Show me where. Play Button deepoon doodoohaaken koolo wonten poondee Dipunduduhaken kula wonten pundi.
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button deepoon doodoohaaken koolo poondee ing kaang paaling saakit Dipunduduhaken kula pundi ingkang paling sakit.
Play Button Does this hurt? Play Button maanopo maaneeko saakit? Punapa punika sakit?
Play Button Move all of your fingers. Play Button chobee dReejeeneepoon deepoon-obahaaken sedaanten Cobi drijinipun dipunobahaken sedanten.
Play Button Move all of your toes. Play Button chobee dReejee sookooneepoon deepoon-obahaaken sedaanten Cobi driji sukunipun dipunobahaken sedanten.
Play Button Open your eyes. Play Button chobee mReepaateepoon deepoon-beekaa Cobi mripatipun dipunbikak.
Play Button Push against me. Play Button chobee deepoon-sooRung daateng koolo Cobi dipunsurung dhateng kula.
Play Button You will feel better soon. Play Button paanjenengaan baadey ing gaal maanton Panjenengan badhe enggal mantun.
Play Button You must stay here. Play Button paanjenengaan kedah tetep wonten mReekee Panjenengan kedah tetep wonten mriki.
Play Button When did you have your last meal? Play Button kolo maanopo ing kaang teRaaheR paanjenengaan daahaaR? Kala punapa ingkang terakhir panjenengan dhahar?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button kolo maanopo ing kaang teRaaheR paanjenengaan beboochaal? Kala punapa ingkang terakhir panjenengan bebucal?
Play Button How often are you urinating? Play Button maanopo paanjenengaan aasRing daateng weeng king? Punapa panjenengan asring dateng wingking?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button maanopo aangil daateng weeng king? Punapa angil dateng wingking?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page