Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button maaneeko saakit ngReengaanaaken saakit paanjenengaan Punika saged ngringanaken sakit panjenengan.
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button paanjenengaan baadey koolo soontek wonten mReekee Panjenengan badhe kula suntik wonten mriki.
Play Button We need to give you fluid. Play Button paanjenengaan kedah deepoon paareengee chaa-eeRaan Panjenengan kedah dipunparingi cairan.
Play Button We need to give you blood. Play Button paanjenengaan kedah deepoon taambaa-ee Rah Panjenengan kedah dipuntambahi rah.
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button teng goRo-aan paanjenengaan kedah deepoon paasaangee peepo Tenggorokan panjenengan kedah dipunpasangi pipa.
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button peepo maaneeko mbaantoo soopaados paanjenengaan saakit aambegaan laang koong sakeycho Pipa punika mbantu supados panjenengan saged ambegan langkung sekeca.
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button Raasaaneepoon mboten sakeycho manaawee ngaang gey peepo maaneeko Rasanipun mboten sekeca menawi ngangge pipa punika.
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button peepo maaneeko kedah koolo lebetaaken daateng paadaaRaan paanjenengaan saaking eeRoong Pipa punika kedah kula lebetaken dhateng padharan panjenengan saking irung.
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button paanjenengaan kedah ngooloo eedoo kolo peepo maaneeko koolo lebetaaken eeRoong paanjenengaan Panjenengan kedah ngulu idu kala pipa punika kula lebetaken irung panjenengan.
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button maaneeko deepoon oonjoo kolo peepaaneepoon koolo lebetaaken eeRoong paanjenengaan Punika dipununjuk kala pipanipun kula lebetaken irung panjenengan.
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button peepo maaneeko kaang gey mompo paadaaRaan paanjenengaan Pipa punika kangge mompa padharan panjenengan.
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button peepo aalet maaneeko kedah koolo lebetaaken gooloo paanjenengaan kaang gey nglebetaaken chaa-eeRaan Pipa alit punika kedah kula lebetaken gulu panjenengan kangge nglebetaken cairan.
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button peepo maaneeko kedah koolo lebetaaken dodo paanjenengaan Pipa punika kedah kula lebetaken dhadha panjenengan.
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button jaaRoom maaneeko ngedaalaaken howo saaking dodo paanjenengaan Jarum punika ngedalaken hawa saking dhadha panjenengan.
Play Button This will help your burns. Play Button maaneeko saakit ngobaatee taatoo baakaaR paanjenengaan Punika saged ngobati tatu bakar panjenengan.
Play Button I need to cut your skin. Play Button koolit paanjenengaan kedah koolo eeRes Kulit panjenengan kedah kula iris.
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button paanjenengaan kedah deepoon daaleynee soopaados aamaan Panjenengan kedah dipuntaleni supados aman.
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button paanjenengaan kebaakaaR zaat keemeeyaa Panjenengan kebakar zat kimia.
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button zaat keemeeyaa wonten koolit paanjenengaan kedah deepoon Rasee-ee Zat kimia wonten kulit panjenengan kedah dipunresiki.
Play Button You will need to be completely washed. Play Button paanjenengaan kedah deepoon Rasee-ee ngaantos Rese saa-estoo Panjenengan kedah dipunresiki ngantos resik saestu.
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button peRbaaneepoon deepoon goche-ee laan deepoon pejet Perbanipun dipungoceki lan dipunpejet.
Play Button I need to splint your arm. Play Button taangaan paanjenengaan baadey koolo bebet Tangan panjenengan badhe kula bebet.
Play Button I need to splint your leg. Play Button sookoo paanjenengaan kedah koolo bebet Suku panjenengan kedah kula bebet.
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button bebet maaneeko baadey koolo paasaang kaang gey ngende-aaken pendaaRahaan Bebat punika badhe kula pasang kangge ngendhekaken pendarahan.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page