Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button maanopo paanjenengaan saampoon daateng weeng king sedeenten maaneeko? Punapa panjenengan sampun toyan sedinten punika?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button maanopo kaandoong kenching paanjenengaan kRaa-os kebaa? Punapa kandung kencing panjenengan kraos kebak?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button maanopo wonten maasaalah kolo baadey daateng weeng king? Punapa wonten masalah kala badhe toyan?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button maanopo paanjenengaan kebelet daateng weeng king naangen toyaaneepoon mboten saakit medaal? Punapa panjenengan kebelet toyan nanging toyanipun mboten saged medal?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button maanopo saakit waanchee daateng weeng king? Punapa sakit wanci dateng wingking?
Play Button Urinate into this container. Play Button chopee paanjenengaan toyaan wonten waadah maaneeko Cobi panjenengan toyan wonten wadhah punika.
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button paanjenengaan betah peepo wonten kaandoong kanching paanjenengaan Panjenengan betah pipa wonten kandung kencing panjenengan.
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button peepo maaneeko baadey koolo lebetaaken daateng kaandoong kenching paanjenengaan kaang gey mompo toyo paanjenengaan Pipa punika badhe kula lebetaken dhateng kandung kencing panjenengan kangge mompa toya panjenengan.
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button peepo maaneeko mompo toyo medaal saaking kaandoong kenching paanjenengaan Pipa punika mompa toya medal saking kandung kencing panjenengan.
Play Button This tube will feel uncomfortable in you.w Play Button manaawee ngang gey peepo maaneeko Raasaaneepoon mboten sakeycho Menawi ngangge pipa punika rasanipun mboten sekeca.
Play Button Do not touch this tube. Play Button peepo maaneeko aampoon deepoon demeh Pipa punika ampun dipundemek.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page