Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button siz aworip tursiz ba? Сіз ауырып тұрсыз ба?
Play Button Where are you having pain? Play Button qay djeyringiz aworada? Қай жеріңіз ауырады?
Play Button Is the pain here? Play Button munda aworada ma? Мұнда ауырады ма?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button aworooda ney narseyh djeyngildeyteyda meh? Ауыруды не нәрсе жеңілдетеді ме?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button aworooda neyh narseyh nasharlatada ma? Ауыруды не нәрсе нашарлатады ма?
Play Button Did the pain start today? Play Button bUhginyen bastap aworda ma? Бүгіннен бастап ауырды ма?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button qansha kUhneyn bastap aworoosiz? Қанша күннен бастап ауырусыз?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button aworoda bir deyn on gha deyenga deyngeedeyh koerseytingiz Ауруды 1-ден 10-ға дейінгі деңгейде көрсетіңіз
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button on sheydatpaytin aworoo, bir tipta awormayda 10- шыдатпайтын ауру, 1- тіпті ауырмайды
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button sanda saawsaghingizben koerseytingiz Санды саусағыңызбен көрсетіңіз
Play Button What is the main problem? Play Button sizda neygizindeh neyh mazalayda? Сізді негізінде не мазалайды?
Play Button How long have you had the pain? Play Button qansha waqitan bereh aworada? Қанша уақыттан бері ауырады?
Play Button Show me where the pain started. Play Button koerseytingizsha, qay djeyringiz awora bastada Көрсетіңізші, қай жеріңіз ауыра бастады
Play Button Does the pain go to the back? Play Button aworoo arqangizgha bereeleyh meh? Ауру арқаңызға беріле ме?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button aworoo umagha, bereeleyh meh? Ауру ұмаға, беріле ме?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button aworoo shatingizgha bereeleyh meh? Ауыру шатыңызға беріле ме?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button eenyeh suqanday, shanship aworada ma? Ине сұққандай, шаншып ауырады ма?
Play Button Is this a dull pain? Play Button sizdap aworada ma? Сыздап ауырады ма?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button birdeyh Uhdeyp, birdeyh baseyng aworada ma? Бірде үдеп, бірде бәсең ауырады ма?
Play Button Is this a constant pain? Play Button Uhneyma aworip tur ma? Үнемі ауырып тұр ма?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button oetpeyla aworada ma? Өтпелі ауырады ма?
Play Button Is this a mild pain? Play Button alsiz aworada ma? Әлсіз ауырады ма?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button bir qalipta aworada ma? Бір қалыпты ауырады ма?
Play Button Is this a severe pain? Play Button qata aworada ma? Қатты ауырады ма?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button mundan da qatiraq aworoo sizdeh, burun songda bolda ma? Мұндан да қаттырақ ауру сізде, бұрын-соңды болды ма?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button bul aworooda neyh narseymen baseyngdeytoogeh bolada? Бұл ауыруды не нәрсемен бәсеңдетуге болады?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button bul aworooda neyh narseymen kUhsheytoogeh bolada? Бұл ауаруды не нәрсемен күшейтуге болады?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button siz osa toorala dareegergeh, neyh basqa bireyooleyrgeh qaraldingiz ba? Сіз осы туралы дәрігерге, не басқа біреулерге қаралдыңыз ба?
Play Button What medicines are you taking? Play Button siz qanday dareeleyrda qabuldaysiz? Сіз қандай дәрілерді қабылдайсыз?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button sizding isteyghingiz bar ma? Сіздің ыстығыңыз бар ма?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button sizding tulaaboyingiz tongda ma? Сіздің тұлабойыңыз тоңды ма?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button siz loqsip tursiz ba? Сіз лоқсып тұрсыз ба?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button sizding qusqingiz kelip tur ma? Сіздің құсқыңыз келіп тұр ма?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button sizding ishingiz oeta meh? Сіздің ішіңіз өтті ме?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button sizding tamaaqa tabetingiz djoq pa? Сіздің тамаққа тәбетіңіз жоқ па?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button sizding basingiz awora ma? Сіздің басыңыз ауыра ма?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button sizdeh koezingizding koeroowa buzilghan ba? Сізде көзіңіздің көруі бұзылған ба?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button sizdeh djansizdanoo, neyh shanship aworoo bar ma? Сізде жансыздану, не шаншып ауыру бар ма?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button qaqireyghingizda, neyh Uhlkeyn dareytingizdeh qan bar ma? Қақырығыңызда, не үлкен дәретіңізде қан бар ма?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page