Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button aadaa tursedeeyaa baahaan baakaar? Ada tersedia bahan bakar?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button aapaa kaah komposeesee / chaamporaan baahaan baakaar? Apakah komposisi / campuran bahan bakar?
Play Button What is the cost? Play Button buraapaa haargaanyaa? Berapa harganya?
Play Button We need ___ kilos. Play Button kaamee purlookaan ___ keelo Kami perlukan ___ kilo.
Play Button How much do we owe you? Play Button buraapaa yaang haaros kaamee baayaar? Berapa yang harus kami bayar?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button aandaa aadaa telaagaa pengeeseeyaan meenyaak? Anda ada telaga pengisian minyak?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button aadaa kaah aahlee bombaa semaasaa pengeeseeyaan meenyaak? Adakah ahli bomba semasa pengisian minyak?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button buraapaa kaah kaapaaseetee baahaan baakaar oontook loree-loree aandaa? Berapakah kapasiti bahan bakar untuk lori-lori anda?
Play Button We need refueling. Play Button kaamee purloo mengeesee meenyaak Kami perlu mengisi minyak.
Play Button Where will we be refueling? Play Button dee maanaa kaamee bolaeh mengeesee meenyaak? Di mana kami boleh mengisi minyak ?
Play Button When can we be refueled? Play Button beelaa kaamee boleyh mengeesee meenyaak? Bila kami boleh mengisi minyak?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page