Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button choowaachaa dee baawaah taahaap meeneemoom Cuaca di bawah tahap minimum.
Play Button Cloud cover. Play Button dee leetoopee aawaan Di litupi awan.
Play Button Upper edge at ___. Play Button peeng-gayr aataasaan paadaa ____ Pinggir atasan pada ___.
Play Button Lower edge at ___. Play Button peeng-geyr baawaahaan paadaa ____ Pinggir bawahan pada ___.
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button seeleeng ____ meetur Siling ___ meter.
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button jaaraak pengleehaataan ___ keelomeetur Jarak penglihatan ___ kilometer.
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button tekaanaan baarometreek ___ meeleebaar Tekanan Barometrik ___ milibar.
Play Button Wind shear Play Button reecheehaan aangin Ricihan angin
Play Button Severe conditions Play Button ke-aadaa aan chwaachaa booruk Keadaan cuaca buruk
Play Button Wet runway Play Button laandaasaan baasaah Landasan basah
Play Button Dry runway Play Button laandaasaan kuring Landasan kerin
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page