Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button tolong oolaangee purlaahaanlaahaan Tolong ulangi perlahan-lahan.
Play Button Roger. Play Button tureemaa Terima.
Play Button Over. Play Button haabis Habis.
Play Button I did not understand. Play Button saayaa teedaak faahaam Saya tidak faham.
Play Button Your transmission was blocked. Play Button traansmeesee raadeeyo aandaa dee heelaangee Transmisi radio anda dihalangi.
Play Button Heavy static Play Button baanyaak gang-goowaan staateek Banyak gangguan statik
Play Button The signal is weak. Play Button paanchaaran limaah Pancaran lemah.
Play Button Say again. Play Button seelaa oolaangee Sila ulangi.
Play Button This is an American aircraft. Play Button eenee aadaalaah pesaawaat aamaareekaa Ini adalah pesawat Amerika.
Play Button Spell it, please. Play Button tolong dee eyjaa Tolong di eja.
Play Button Did you say ___? Play Button aadaa kaah aandaa burkaataa ____? Adakah anda berkata ___?
Play Button I do not speak Malay. Play Button saayaa teedaak boleyh burbaahaasaa melaayoo Saya tidak boleh berbahasa Melayu.
Play Button Does anyone there speak English? Play Button aadaa seseeyaapaa yaang boleyh burbaahaasaa eeng-gureys? Ada sesiapa yang boleh berbahasa Inggeris?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button aadaa kaah saayaa burchaakaap dengaan kaawaalaan ___? Adakah saya bercakap dengan kawalan ___?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button aadaa freekwensee laayin yaang lebeyh baayik oontook burkomooneekaasee? Ada frekuensi lain yang lebih baik untuk berkomunikasi?
Play Button I read you: Play Button saayaa menureema traansmeesee aandaa: Saya menerima transmisi anda:
Play Button five-by Play Button dengaan jelaas sekaalee Dengan jelas sekali
Play Button four-by Play Button kooraang jelaas Kurang jelas
Play Button three-by Play Button lemaah Lemah
Play Button two-by Play Button lemaah sekaalee Lemah sekali
Play Button I do not read you. Play Button saayaa teedaak daapaat menureemaa traansmeesee aandaa Saya tidak dapat menerima transmisi anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page