Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button laandaasaan ___ sedaang dee goonaakaan Landasan ___ sedang digunakan.
Play Button Wind at ___. Play Button aangeen paaada ___ Angin pada ___.
Play Button Altimeter Play Button aalteemeetur Altimeter
Play Button Number ___ to follow. Play Button dee eekootee nombor ___ Di ikuti nombor ___.
Play Button Report. Play Button laapor Lapor.
Play Button ___ miles Play Button ___ baatoo noteekaa ___ batu nautika
Play Button ___ kilometers Play Button ___ keelomeetur ___ kilometer
Play Button Beacon Play Button laampoo eeshaaraat Lampu isyarat
Play Button Final (approach) Play Button pendekaataan tur-aaKhayr Pendekatan terakhir
Play Button Base Play Button paang-kaalaan Pangkalan
Play Button Headwind Play Button aangeen depaan Angin depan
Play Button Tailwind Play Button aangeen belaakaang Angin belakang
Play Button Crosswind Play Button aangeen leentaang Angin lintang
Play Button Downwind Play Button eekut aangeen Ikut angin
Play Button Upwind Play Button melaawaan aangeen Melawan angin
Play Button Extended (fully) Play Button dee keloowaarkaan sepenohnya Dikeluarkan sepenuhnya
Play Button Enter landing pattern. Play Button memaasookee polaa pendaaraataan Memasuki pola pendaratan.
Play Button Cleared to land. Play Button dee benaarkaan oontook mendaaraat Dibenarkan untuk mendarat.
Play Button Landing gear down. Play Button puraalaataan pendaaraataan telaah dee toorunkaan Peralatan pendaratan telah diturunkan.
Play Button Turn on runway lights. Play Button nyaalaakaan laampoo laandaasaan Nyalakan lampu landasan.
Play Button Is your navigation system working? Play Button aadaa kaah seestem paandoo aaraah aandaa burfoongsee? Adakah sistem pandu arah anda berfungsi?
Play Button I see the airfield. Play Button saayaa meleehaat laapaangaan oodaaraa Saya melihat lapangan udara.
Play Button I see the runway. Play Button saayaa meleehaat laandaasaan Saya melihat landasan.
Play Button I've landed. Play Button saayaa telaah mendaaraat Saya telah mendarat.
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button aadaa kaah seestem puraalaataan mendaaraat (vee-o-aar, tee-ey-see-ey-en) aandaa burfoongsee? Adakah Sistem Peralatan Mendarat (VOR, TACAN) anda berfungsi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page