Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button laaloowaan taaksee Laluan taksi
Play Button Taxi Play Button taaksee Taksi
Play Button Turn right. Play Button beylok ke kaanaan Belok ke kanan
Play Button Turn left. Play Button beylok ke keeree Belok ke kiri
Play Button To the hardstand. Play Button ketempaat pemaakeeraan Ke tempat pemakiran.
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button eekutee kenduraa aan "eekut-saayaa" "Ikuti kenderaan ""Ikut-saya""."
Play Button Take runway ___. Play Button goonaakaan laandaasaan ___ Gunakan landasan ___.
Play Button Hold short of runway. Play Button burhentee sebelom memaasookee laandaasaan Berhenti sebelum memasuki landasan.
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button dee bolayhkan maasook ke laaloowaan taaksee yaang seturusnyaa Dibolehkan, masuk ke laluan taksi yang seterusnya.
Play Button Taxi to parking. Play Button taaksee ke tempaat pemaakeeraan Taksi ke tempat pemakiran.
Play Button Marshallers will assist. Play Button marshaal maarshaal aakaan membaantoo Marsyal-marsyal akan membantu.
Play Button Taxi into position and hold. Play Button taaksee kee poseesee daan toong-goo Taksi ke posisi dan tunggu.
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button aadaa haalaangaan dee laandaasaan kaamee Ada halangan di landasan kami.
Play Button Can you move that ___? Play Button bolayh tolong aaleyhkaan ___? Boleh tolong alihkan ___?
Play Button car? Play Button kureytaa eetoo? kereta itu?
Play Button truck? Play Button loree eetoo? lori itu?
Play Button airplane? Play Button pesaawaat eetoo? pesawat itu?
Play Button powercart? Play Button kureytaa jaanaakwaasaa eetoo? kereta janakuasa itu?
Play Button We need minimum ___. Play Button kaamee purlookaan ___ meeneemoom Kami perlukan ___ minimum.
Play Button 50 feet taxiway Play Button laaloowaan taaksee seleybaar leemaa pooloh (50) kaakee Laluan taksi selebar limapuluh (50) kaki
Play Button 70 feet taxiway Play Button laaloowaan taaksee seleybaar toojoh pooloh (70) kaakee Laluan taksi selebar tujuhpuluh (70) kaki.
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button rentaang saayaap kaamee aadaalaah ___ meetur Rentang sayap kami adalah ___ meter.
Play Button We need wingtip clearance. Play Button kaamee purlookaan roowaang legaa dee hoojoong saayaap Kami perlukan ruang lega di hujung sayap.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page