Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button aandaa aadaa ___ Anda ada ___?
Play Button Oil Play Button meenyaak minyak
Play Button Hydraulic fluid Play Button chechaayir haaydrawleek Cecair hidraulik
Play Button Hydraulic system Play Button seestem haaydrawleek Sistem hidraulik
Play Button We need local airline maintenance support. Play Button kaamee purlookaan baantoowaan pemeleehaaraa-aan pesaawaat tempaataan Kami perlukan bantuan pemeliharaan pesawat tempatan.
Play Button Our power requirements are ___. Play Button kaadaar kwaasaa yaang kaamee purlookaan aadaalaah ___ Kadar kuasa yang kami perlukan adalah ___.
Play Button 400 cycle Play Button empaat raatoos keetaar empat ratus kitar
Play Button 3-phase Play Button teegaa faasaa tiga-fasa
Play Button Alternating current Play Button aaroos oolaang aahleyk Arus ulang alik
Play Button 115 volt Play Button suraatoos leemaa belaas (115) voltaa seratus lima belas (115) volta
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page