Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Food Play Button maakaanaan Makanan
Play Button Can Play Button teen Tin
Play Button Cup Play Button chaawaan Cawan
Play Button Fork Play Button gaarpoo Garpu
Play Button Knife Play Button peesaaw Pisau
Play Button Plate Play Button peeng-gaan Pinggan
Play Button Spoon Play Button soodoo Sudu
Play Button Beans Play Button kekaachaang Kekacang
Play Button Beer Play Button beeyer Bir
Play Button Bread Play Button rotee Roti
Play Button Butter Play Button menteygaa Mentega
Play Button Cheese Play Button keyjoo Keju
Play Button Coffee Play Button kopee Kopi
Play Button Fish Play Button eekaan Ikan
Play Button Flour Play Button tepong Tepung
Play Button Fruit Play Button boowaah Buah
Play Button Meat Play Button daaging Daging
Play Button Milk Play Button soosoo Susu
Play Button Oil Play Button meenyaak Minyak
Play Button Potatoes Play Button kentaang Kentang
Play Button Rice Play Button naasee Nasi
Play Button Salt Play Button gaaraam Garam
Play Button Soup Play Button soop Sup
Play Button Sugar Play Button goolaa Gula
Play Button Tea Play Button teyh Teh
Play Button Vegetables Play Button saayoor saayooran Sayur-sayuran
Play Button Water Play Button aayir Air
Play Button Wine Play Button waayn Wain
Play Button Drink Play Button meenoom Minum
Play Button Eat Play Button maakaan Makan
Play Button Don’t push! We have plenty of food. Play Button jaangaan tolaak! maakaanaan maseyh baanyaak Jangan tolak! Makanan masih banyak.
Play Button Give me your bowl. Play Button bureekaan saayaa maang-kok aandaa Berikan saya mangkuk anda.
Play Button Is the water safe to drink? Play Button aadaakaah aayir inee selaamaat dee meenoom? Adakah air ini selamat diminum?
Play Button Boil the water. Play Button maasaak aayir inee Masak air ini.
Play Button Wash your hands. Play Button baasoh taangaan aandaa Basuh tangan anda.
Play Button Wash yourself here. Play Button maandee dee seenee Mandi di sini.
Play Button We need ___ liters of potable water. Play Button keetaa purloo ___ leetur aayir meenoomaan Kita perlu ___ liter air minuman.
Play Button Where is the latrine? Play Button dee maanaa beeleyk aayir? Di mana bilik air?
Play Button The latrine is to the ___. Play Button beeleyk aayir dee ___ Bilik air di ___.
Play Button left. Play Button kiree kiri.
Play Button right. Play Button kaanaan kanan.
Play Button straight ahead. Play Button turoos ke haadaapaan Terus ke hadapan.
Play Button Is the food fresh? Play Button maakaanaan inee segaar? Makanan ini segar?
Play Button Is the food spoiled? Play Button maakaanaan inee soodaah baasee? Makanan ini sudah basi?
Play Button Burn this ___. Play Button baakaar ___ inee Bakar ___ ini.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page