Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must spend the night here. Play Button keetaa haaroos burmaalaam dee seenee Kita harus bermalam di sini.
Play Button Is there a dining facility here? Play Button aadaa kemoodaahaan roowaang maakaan dee seenee? Ada kemudahan ruang makan di sini?
Play Button How many kilometers to the nearest town? Play Button buraapaa keelomeeter ke baandaar yaang terdekaat? Berapa kilometer ke bandar yang terdekat?
Play Button Are there any hotels near here? Play Button aadaa hotel dekaat seenee? Ada hotel dekat sini?
Play Button Are there any restaurants near here? Play Button aadaa kedaay maakaan dekaat seenee? Ada kedai makan dekat sini?
Play Button We want to go to ____. Play Button kaamee maahoo purgee ke ___ Kami mahu pergi ke ___.
Play Button Are there rental cars available? Play Button aadaa purKhidmaataan kureytaa seywaa? Ada perkhidmatan kereta sewa?
Play Button Is there a telephone available? Play Button aadaa teleefon? Ada telefon?
Play Button We need ___ gallons of potable water. Play Button kaamee purlookaan ___ geylen aayir meenoomaan Kami perlukan ___ gelen air minuman.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page