Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button aandaa boleyh burbaahaasaa ing-gris? Anda boleh berbahasa Inggeris?
Play Button I do not speak Malay. Play Button saayaa teedaak boleyh burbaahaasaa melaayoo Saya tidak boleh berbahasa (Melayu)
Play Button What is your name? Play Button siyaapaa naamaa aandaa? Siapa nama anda?
Play Button When is your birthday? Play Button beelaa haaree jadee aandaa? Bila hari jadi anda?
Play Button Where were you born? Play Button dee maanaa aadaa dee laaheyrkaan? Di mana anda dilahirkan?
Play Button What is your rank / title? Play Button aapaa paang-kaat aandaa? Apa pangkat anda?
Play Button What is your nationality? Play Button aapaa kuraakyaataan aandaa? Apa kerakyatan anda?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button aandaa aadaa kurtaas taandaa pengenaalaan? Anda ada kertas tanda pengenalan?
Play Button Do you have a passport? Play Button aandaa aadaa paaspot? Anda ada paspot?
Play Button What is your job? Play Button aapaa pekurjaa-aan aandaa? Apa pekerjaan anda?
Play Button Who is in charge? Play Button siyaapaa yaang burtaang-goong jaawaab dee seenee? Siapa yang bertanggungjawab di sini?
Play Button Where do you serve? Play Button dee maanaa aandaa burtoogaas? Di mana anda bertugas?
Play Button Which group are you in? Play Button aandaa dee koompoolaan yaang maanaa? Anda di kumpulan yang mana?
Play Button Answer the questions. Play Button jaawaab so-aalaan so-aalaan eetoo Jawab soalan-soalan itu.
Play Button Where are you from? Play Button aandaa buraasaal daaree maanaa? Anda berasal dari mana?
Play Button Do you understand? Play Button aandaa faahaam? Anda faham?
Play Button I don’t understand. Play Button saayaa teedaak faahaam Saya tak faham.
Play Button How much? Play Button buraapaa? Berapa?
Play Button How many? Play Button buraapaa baanyaak? Berapa banyak?
Play Button Repeat it. Play Button oolaangee Ulangi.
Play Button Where is ___? Play Button dee maanaa___? Di mana __?
Play Button What direction? Play Button aaraah maanaa? Arah mana?
Play Button Is it far? Play Button jaawh? Jauh ?
Play Button Are there armed men near here? Play Button aadaa aang-gotaa bursenjaataa dekaat seenee? Ada anggota bersenjata dekat sini?
Play Button Where did they go? Play Button ke maanaa mureykaa purgee? Ke mana mereka pergi?
Play Button What weapons? Play Button senjaataa aapaa? Senjata apa?
Play Button Speak slowly. Play Button chaakaap purlaahaan laahaan Cakap perlahan-lahan.
Play Button Where is your unit? Play Button dee maanaa yooneet aandaa? Di mana unit anda?
Play Button Where did you see them? Play Button dee maanaa aandaa naampaak mureykaa? Di mana anda nampak mereka?
Play Button Where is your family? Play Button dee maanaa keloowarga aandaa? Di mana keluarga anda?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page