Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button maateekaan enjeen aandaa Matikan enjin anda.
Play Button Get out of the truck please. Play Button tolong keloowaar daaree traak inee Tolong keluar dari trak ini.
Play Button Where are you coming from? Play Button daaree maanaa aandaa daataang? Dari mana anda datang?
Play Button Where are you going to? Play Button ke maanaa aandaa hendaak purgee? Ke mana anda hendak pergi?
Play Button What are you transporting? Play Button aapaa yaang aandaa baawaa? Apa yang anda bawa?
Play Button Please unlock the back door. Play Button tolong bookaa peentoo belaakaang Tolong buka pintu belakang.
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button kaamee purloo memureyksaa kaargo inee Kami perlu memeriksa kargo ini.
Play Button What is this? Play Button aapaa inee? Apa ini?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button daaree maanaa aandaa mendaapaat bekaalaan pelooroo inee? Dari mana anda mendapat bekalan peluru ini?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button seeyaapaa pemeeleyk bekaalaan pelooroo inee? Siapa pemilik bekalan peluru ini?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button kaamee turpaaksaa menaahaan aandaa daan muraampaas traak aandaa Kami terpaksa menahan anda dan merampas trak anda.
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button aandaa aakaan mendaapaat kembaalee traak aandaa jeekaa aandaa bureetahoo kaamee kepaadaa seeyaapaa baaraang inee hendaak dee haantaar Anda akan mendapat kembali trak anda jika anda beritahu kami kepada siapa barang ini hendak dihantar.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page