Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button naamaa kaampoong eetoo Nama kampung itu
Play Button The location of the village Play Button lokaasee kaampoong eetoo Lokasi kampung itu
Play Button Is there road access for cars? Play Button aadaa jaalaan maasook oontook kureytaa? Ada jalan masuk untuk kereta?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button aadaa jaalaan maasook oontook kenduraa aan paachoowaan empaat rodaa? Ada jalan masuk untuk kenderaan pacuan empat roda?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button aadaa jaalaan maasook oontook traak? Ada jalan masuk untuk trak?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button aadaa kaah jaalaan eetoo boleyh dee maasookee dee mooseem sejook? Ada kah jalan itu boleh di masuki di musim sejuk?
Play Button What is the number of the current population? Play Button buraapaa raamaay joomlaah pendoodook skaaraang? Berapa ramai jumlah penduduk sekarang?
Play Button How many children are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay kaanaak-kaanaak dee saanaa? Ada berapa ramai kanak-kanak di sana?
Play Button How many men are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay oraang lelaakee dee saanaa? Ada berapa ramai orang lelaki di sana?
Play Button How many women are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay oraang purempoowaan dee saanaa? Ada berapa ramai orang perempuan di sana?
Play Button How many locals are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay pendoodook tempaataan dee saanaa? Ada berapa ramai penduduk tempatan di sana?
Play Button How many refugees are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay pelaareeyaan dee saanaa? Ada berapa ramai pelarian di sana?
Play Button How many returnees are there? Play Button aadaa buraapaa raamaay pendoodook yaang poolaang semoolaa dee saanaa? Ada berapa ramai penduduk yang pulang semula di sana?
Play Button Who is the community leader? Play Button seeyaapaa ketoowaa komooneetee? Siapa ketua komuniti?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button seeyaapaa yaang burtaanggoong jaawaab tentaang pengaageyhaan maakaanaan? Siapa yang bertanggungjawab tentang pengagihan makanan?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button dee maanaa goodaang tempaataan dee seenee? Di mana gudang tempatan di sini?
Play Button Is there a storage facility? Play Button dee seenee aadaa faaseeleetee storaan? Di sini ada fasiliti storan?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button aadaa kaah kaampoong inee dee goonaakaan sebaagaay tempaat pengaageyhaan kedoowaa? Adakah kampung ini di gunakan sebagai tempat pengagihan kedua?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button kaampoong maanaa yaang menureemaa baantoowaan daaree kaampoong inee? Kampung mana yang menerima bantuan dari kampung ini?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button buraapaa baanyaak roomaah yaang rosaak dee kaampoong inee? Berapa banyak rumah yang rosak di kampung ini?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button buraapaa baanyaak roomaah yaang teedaak seeyaap dee kaampoong inee? Berapa banyak rumah yang tidak siap di kampung ini?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button sejaak sebeloom konfleek aadaa kurosaakaan turbaaroo paadaa baangoonaan aakeebaat puraang dee seenee? Sejak sebelum konflik, ada kerosakan terbaru pada bangunan akibat perang di sini?
Play Button Is there a school in the village? Play Button dee kaampoong inee aadaa sekolaah? Di kampung ini ada sekolah?
Play Button Is there a mosque in the village? Play Button dee kaampoong inee aadaa maasjid? Di kampung ini ada masjid?
Play Button Is there a bakery? Play Button dee seenee aadaa kedaay rotee? Di sini ada kedai roti?
Play Button Is there a health facility? Play Button dee seenee aadaa faaseeleetee keseyhaataan? Di sini ada fasiliti kesihatan?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button aadaa kaah soombur maakaanaan turdaapaat dee kaampoong inee? Ada kah sumber makanan terdapat di kampung ini ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page