Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button seeyaapaa yaang burtaang-goong jaawaab oontook mempurbaa eekee jaalaan inee? Siapa yang bertanggungjawab untuk memperbaiki jalan ini?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button aandaa aadaa petaa kaawaasaan inee? Anda ada peta kawasan ini?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button kaamee aakaan menyedeeyaakaan baantoowaan pembaynaa aan jaalaanraayaa dee kaawaasaan inee Kami akan menyediakan bantuan pembinaan jalanraya di kawasan ini.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button boleyh aandaa sedeeyaakaan petaa jaalaan baagee kaawaasaan inee? Boleh anda sediakan peta jalan bagi kawasan ini?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button aandaa aadaa jenturaa oontook pembeynaa aan jaalaan? Anda ada jentera untuk pembinaan jalan?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button aandaa aadaa jenturaa oontook membaa eekee jaalaan? Anda ada jentera untuk membaiki jalan?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button keetaa mestee sedeeyaakaan lokaasee storaan oontook baahaan baahaan bekaalaan inee Kita mesti sediakan lokasi storan untuk bahan-bahan bekalan ini.
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button aadaa laandaasaan kureytaapee dee kaawaasaan inee? Ada landasan keretapi di kawasan ini?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button aandaa aadaa kemoodaahaan pengaang-kootaan dee kaawaasaan inee? Anda ada kemudahan pengangkutan di kawasan ini?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button aadaa laapaangaan turbaang burdekaataan? Ada lapangan terbang berdekatan?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button aadaa paadaang mendaaraat yaang burdekaataan oontook kaapaal turbaang kecheel? Ada padang mendarat yang berdekatan untuk kapal terbang kecil?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button aadaa saalooraan paayip dee kaawaasaan inee? Ada saluran paip di kawasan ini?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button aadaa kaah saalooraan paayip dee kaawaasaan inee dee paagaaree? Adakah saluran paip dikawasan ini dipagari?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button aadaa kaah ke aadaa aan laaloo leentaas sesaak dee kaawaasaan inee? Adakah keadaan lalu lintas sesak di kawasan ini?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button aadaa laaloowaan baas aataaw kureytaapee oontook purgee ke tempaat laayin? Ada laluan bas atau keretapi untuk pergi ke tempat lain?
Play Button Are there taxis? Play Button aadaa teksee? Ada teksi?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button aadaa kaah jaalaan inee dee leepootee saaljee semaasaa mooseem sejook? Adakah jalan ini diliputi salji semasa musim sejuk?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button buraapaa raamaay oraang yaang aadaa kenduraa aan dee kaawaasaan inee? Berapa ramai orang yang ada kenderaan di kawasan ini?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button aadaa shaareykaat pengaang-kootaan traak yaang burdekaataan? Ada syarikat pengangkutan trak yang berdekatan?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button aandaa aadaa hooboongaan reydeeyo dengaan pendoodook dee kaawaasaan laayin? Anda ada hubungan radio dengan penduduk di kawasan lain?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button boleyh kaah jaalaan jaalaan inee dee goonaakaan semaasaa mooseem sejook? Bolehkah jalan-jalan ini digunakan semasa musim sejuk?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page